اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر حبیب اقدم شهریار رئیس واحد 041-42423046 228
میر یعقوب میر یعقوب زاده مدیر امور فرهنگی و اجتماعی 041-42425001 431
محمد صابر راثی رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی 041-42421900 218
رضا حسین قلیزاده سرپرست امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 42425311-13 212
فرخ آقامحمدزاده مدیرکل عمرانی 041-42426560 434
محمد علی بایرامزاده رئيس كار گزيني 041-42421828 243
تیمور اقدسی مدیر مالی 041-42426040 239
علي نوشادی رئيس امور فارغ التحصيلان 041-42421340 417
سعید تقوی افشرد معاون پژوهش و فناوری 041-42423016 441
محمدباقر مرادی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 42425311-13 296
جواد پابخش مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات 04142421826 457
ابراهیم علی مددی مدیر حراست 041-42421116 241

2 3