چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 97/02/06 کرمي کليه دروس کلاس استاد کرمي کليه دروس در مورخه 97/02/06تشکيل نخواهد شد 1397/02/04 8:23:8
عدم تشکیل 97/02/05 رئوفي کليه دروس کلاس استاد رئوفي کليه دروس در مورخه 97/02/05تشکيل نخواهد شد 1397/02/04 16:47:2
جبراني 97/02/06 علي مالک پژوهش عملياتي 1 ازساعت 10 الي 11:30 کلاس جبراني استاد علي مالک پژوهش عملياتي 1 ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 97/02/06تشکيل خواهد شد 1397/02/04 14:12:42
عدم تشکیل 97/02/05 خانم شکيبا کليه دروس کلاس استاد خانم شکيبا کليه دروس در مورخه 97/02/05تشکيل نخواهد شد 1397/02/04 11:14:0
عدم تشکیل 97/02/10 پيرمحمدي کليه دروس کلاس استاد پيرمحمدي کليه دروس در مورخه 97/02/10تشکيل نخواهد شد 1397/02/03 8:19:0
جبراني 97/02/06 آقاجانزاده اصول تغذيه ازساعت10 الي16 کلاس جبراني استاد آقاجانزاده اصول تغذيه ازساعت10 الي16 در مورخه 97/02/06تشکيل خواهد شد 1397/02/03 12:25:46
جبراني 97/2/06 امين نوري وند مقاومت مصالح 1 ازساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد امين نوري وند مقاومت مصالح 1 ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 97/2/06تشکيل خواهد شد 1397/02/03 11:8:30
عدم تشکیل 97/02/16 حاجي زاده فارسي عمومي کلاس استاد حاجي زاده فارسي عمومي در مورخه 97/02/16تشکيل نخواهد شد 1397/02/02 11:31:16
جبراني 97/02/06 ابراهيم بابايي ديناميک سيستمهاي قدرت ازساعت 14:15 الي 17:30 کلاس جبراني استاد ابراهيم بابايي ديناميک سيستمهاي قدرت ازساعت 14:15 الي 17:30 در مورخه 97/02/06تشکيل خواهد شد 1397/01/30 13:2:34
عدم تشکیل 97/02/13 حسن عليپور کليه دروس کلاس استاد حسن عليپور کليه دروس در مورخه 97/02/13تشکيل نخواهد شد 1397/01/27 13:20:14
جبراني 97/02/05 قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 1- ازساعت13/30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 1- ازساعت13/30 در مورخه 97/02/05تشکيل خواهد شد 1396/12/02 14:57:26
جبراني 97/02/05 ابراهيم بابايي مباحث ويژه ازساعت 8:15 الي 13:15 کلاس جبراني استاد ابراهيم بابايي مباحث ويژه ازساعت 8:15 الي 13:15 در مورخه 97/02/05تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد