.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

مسئول کتابخانه : آقای صابر راثی

کارشناس ارشد کتابداری

داخلی: 210 , 209 بخش امانت

داخلی: 211 بخش مرجع

آدرس : ساختمان شماره 1 - زیرزمین کتابخانه مرکزی دانشگاه

آدرس:  ساختمان شماره 2 - طبقه همکف کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه

کارشناسان کتابخانه:

1- خانم هاشمی

2- خانم جهانگیری

3- خانم فائقی

4-آقای حسن راثی

اهم وظایف:

مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه درحد امکان با توجه به شرایط موجود

-  ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان

-  گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی، تخصصی و مرجع

-  تقویت روحیه تحقیق و پژوهش درمراجعه کنندگان و کمک به کشف و پرورش خلاقیتها و استعدادها

-  پیگیری وبه کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، امکانات ، به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات  

-  تلاش در تکریم مراجعه کنندگان برای بهبود وضعیت کتابخانه

-  نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها وانجام اقدامات لازم دراین خصوص

-   ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه

-   ارائه خدمات  عضوگیری و صدور کارت عضویت

-   هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت تهیه منابع مورد نظر در هر ترم

-   نظارت بر کتابها جهت امر قفسه خوانی ،وجین و صحافی به موقع آنها

-   انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن ، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع

-  نظارت بر امر پیگیری و سازماندهی نشریات وارده و اشتراک با نشریات معتبر مورد نیاز

-  نظارت بر امر خرید و سفارش کتاب و هماهنگی با ناشران و شرکت در نمایشگاههای کتاب جهت خرید منابع مورد نیاز

-  نظارت بر امور سالنهای مطالعه

-  نظارت بر سازماندهی منابع اهدایی

-  نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتابهای کتابخانه

-   انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضا

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927