.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

رئیس اداره امور آزمایشگاهها: مهندس پوراحمدی هوشمند

 آدرس: ساختمان خیابانی- طبقه دوم اتاق 111  داخلی 294

اهم وظایف:

1- ارائه مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاهها به معاون پژوهشی جهت خرید

2- ارائه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها به معاون پژوهشی جهت خرید

3- هماهنگی با مدیران گروهها جهت تنظیم برنامه های ترمی آزمایشگاهها

4- همکاری در برگزاری کلاسها با اساتید مربوطه و تهیه مواد و وسایل مورد نیاز

5- تعمیر و نگهداری از تجهیزات موجود

6- ارائه خدمات و تسهیلات به دانشجویان دوره های تحصیلی تکمیلی در انجام آزمایشهای مربوط به پایاننامه طبق مقررات

7- ارائه خدمات آزمایشگاهی به اساتید در مورد طرحهای پژوهشی و افراد خارج از دانشگاه بر اساس تعرفه های مصوب

 

 

 

1-       آزمایشگاهها:

a.        آزمایشگاههای علوم دامی و دامپزشکی

·   آزمایشگاه میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذائی

·   آزمایشگاه آنالیز موادغذایی و تغذیه دام

·   آزمایشگاه شیمی تجزیه –شیمی آلی و معدنی

·   آزمایشگاه هیستوپاتولوژی 

·   آزمایشگاه تخصصی شماره 1( بیوتکنولوژی) 

·   آزمایشگاه تخصصی شماره 2(HPLC , Auto analyzer)

·   آزمایشگاه تخصصی3 (جذب اتمی)

·    آزمایشگاه پرورش حیوانات آزمایشگاهی 

·   آزمایشگاه ویروس شناسی  و ایمنی شناسی

·   آزمایشگاه انگل شناسی و هماتولوژی

·     آزمایشگاه گاز پروداکشنن

·   آزمایشگاه علوم گیاهی و جنگلداری

·   انبار تجهیزات آزمایشگاهی

·    آزمایشگاه صنایع غذایی

·   آزمایشگاه تخصصی4 تکنولوژی لبنیات

·    آزمایشگاه آناتومی و تشریح

3-      آزمایشگاههای فنی و مهندسی:

1.      آزمایشگاههای عمران :

·   آزمایشگاه هیدرولیک

·    آزمایشگاه تکنولوژی  بتن 

·    آزمایشگاه مکانیک خاک 

·   آزمایشگاه مقاومت مصالح

4-        آزمایشگاههای برق و کامپیوتر:

·    آزمایشگاه الکترونیک عمومی

·     آزمایشگاه دیجیتال و مدارهای منطقی

·    آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

·   آزمایشگاه رباتیک

·   آزمایشگاه عایق و فشارقوی

·     آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

·   آزمایشگاه کنترل خطی و صنعتی

·   آزمایشگاه عایق و فشار قوی

 

5-      آزمایشگاههای مکانیک و تاسیسات :

·   آزمایشگاه هیدرولیک و پنیوماتیک

·   آزمایشگاه مکانیک سیالات

6-      آزمایشگاههای  علوم پایه و فیزیک

·   آزمایشگاه فیزیک مکانیک

·   آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

·   آزمایشگاه فیزیک مدرن

·   آزمایشگاه فیزیک انتقال حرارت

·   دفتر آزمایشگاههای فیزیک

·   آزمایشگاه علوم تربیتی و مشاوره

·   لابراتوار زبان  

7-      کارگاهها:

a.       کارگاههای فنی و مهندسی :

a.       عمران :

·    کارگاه جوشکاری و ورق کاری

·   کارگاه نقشه برداری

·   چوپ و مصالح چوبی

·   کارگاه تکنولوژی بتن

b.      کارگاههای هنر و معماری و گرافیک :

·   کارگاه چاپ ماشینی

·   کارگاه مصالح و ساخت

·   کارگاه عکاسی

·   کارگاه میز نور

·   کارگاه حجم سازی و جوشکاری

·   کارگاه چاپ دستی و سیلک

·   کارگاه طراحی و نقاشی

c.       کارگاههای برق و کامپیوتر :

·   کارگاه سیم پیچی

·   کارگاه مدار فرمان

·   کارگاه عمومی برق

·   کارگاه توزیع هوایی

d.      کارگاههای مکانیک و تاسیسات

·    مجموعه کارگاههای ماشین ابزار

·   مجموعه کارگاههای مکانیک خودرو 

·    کارگاه تاسیسات 1  (تهویه مطبوع)

·   کارگاه تاسیسات 2 (حرارت مرکزی با آب گرم)

·   انبار کارگاههای ماشین ابزار

e.      آتلیه ها :

·   آتلیه ی شماره 1

·   آتلیه ی شماره2

·   آتلیه ی شماره3(کارگاه گرافیک)

·   آتلیه ی شماره4

·   آتلیه ی شماره5(کارگاه گرافیک3)

·   آتلیه ی شماره6(تکنولوژی کارگاه گرافیک)

·   آتلیه ی شماره7(تکنولوژی گرافیک1)

·   آتلیه ی شماره8

 

e.      کارشناسان رسمی

                                                              i.      آقایان

1.      مهندس علی رضا اشرافی  -  کارشناسی ارشد – فیزیک

2.      مهندس علی نوشادی شبستری -  کارشناسی ارشد – علوم دامی با گرایش تغذیه دام

3.      جلیل دولگری شرف  -  کارشناسی ارشد – زیست شناسی  با گرایش میکروبیولوژی

4.      مهندس سید جعفر ربانی -  کارشناسی ارشد – برق با گرایش قدرت

5.      مهندس بهمن حجتی وایقان -  کارشناسی  – برق با گرایش الکترونیک

6.      مهندس یعقوب ساعدی سعد آباد  -  کارشناسی ارشد – تاریخ

7.      میر جلال موسوی نیا -  کاردان فنی – مکانیک خودرو

8.      مهندس محسن زینالی آتی کندی -  کارشناسی – معماری 

9.      مهندس محمد رضا پور احمدی هوشمند -  کارشناسی – علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

                                                            ii.      خانمها :

1.      مهندس خدیجه زیرک -  کارشناسی – علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

2.       مهندس صابرره پورربی -  کارشناسی  ارشد – زیست شناسی با گرایش فیزیولوژی گیاهی

3.      مهندس لیلا میر شفیع زاده -  کارشناسی ارشد  – برق با گرایش مکاترونیک

 

f.        کارشناسان حق التدریسی :

                                                               i.      آقایان :

1.      مهندس رضا موسوی کارشناسی فیزیک  

2.       شیخ الاسلامی  -  کاردان فنی  – عمران

3.      رضا نسرین دخت - کاردان فنی جوشکاری

4.      مهندس سید هادی طباطبایی-  کارشناسی – عمران با گرایش عمران

5.      مهندس ابولفضل رضایی -  کارشناسی – برق با گرایش قدرت

6.      مهندس علی راستگو –   کارشناسی – علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

7.      مهندس جواد حیدر آبادی –   کارشناسی  مکانیک–  ساخت و تولید

                                                            ii.      خانمها:

1.      مهندس فرشته سپهری –   کارشناسی – برق

2.      مهندس فریبا زلفی – کارشناسی ارشد-  فیزیک

3.      مهندس سهیلا صادق زاده –   کارشناسی – برق

4.      مهندس صدیقه درویشی – کارشناسی ارشد-  شیمی کاربردی

5.      مهندس زینب مردانی – کارشناسی - شیمی کاربردی

6.      مهندس مریم خاضع حق – کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

7.      مهندس عذرا یارمحمدی آذر – کارشناسی علوم و صنایع غذایی

8.      مهندس نسیم روستایی – کارشناسی علوم و صنایع غذایی

9.      مهندس مریم خاضع حق – کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

10.  مهندس رویا سیدی فر – کارشناسی ارشد-  علوم و صنایع غذایی

 

  

9-      آمار کلی آزمایشگاهها ،کارگاهها و آتلیه های تحت پوشش اداره امور آزمایشگاههای واحد شبستر در اول آذر ماه 1391

 

گروه آموزشی

آزمایشگاه

کارگاه

آتلیه

تعداد

( باب)

متراژ

(متر مربع)

تعداد

( باب)

متراژ

(متر مربع)

تعداد

( باب)

متراژ

(متر مربع)

عمران

4

825

3

320

-

-

معماری و گرافیک

-

-

7

390

8

388

برق و کامپیوتر

8

463

3

216

-

-

مکانیک ، تاسیسات

1

64

6

866

-

-

علوم دامی ، دامپزشکی، صنایع غذائی

16

870

-

-

-

-

علوم پایه

6

337

-

-

-

-

مشاوره ، علوم تربیتی، زبان

2

114

-

-

-

-

جمع کل

37

2673

19

1792

8

388

37  باب آزمایشگاه فعال      ( با مساحت کلی 2673 مترمربع)

19   باب کارگاه فعال ( با مساحت کلی 1792 مترمربع   )

8 باب آتلیه فعال ( با مساحت کلی 388 مترمربع   )

جمع کل متراژ فضای آموزشی و پژوهشی( آزمایشگاهی و کارگاهی- آتلیه )  4853متر مربع

 

10-  توانمندیهای بخشی در ارائه خدمات به بخش خصوصی و سایر دانشگاهها و ادارات دولتی :

a.        آزمایشگاهها:

b.       کارگاهها :

11-  گالری عکس از تجهیزات

 

 

 

 

 

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927