.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

 

 1. اجرای مصوبات و برنامه های محوله از مرکز
 2. انجام کلیه امور اجرایی و اداری کانون
 3. ارائه گزارش عملکرد کانون در طول یکسال یک ترم تحصیلی
 4. ارائه طرحهای اجرایی و برنامه ها و دیدگاه ها و نقطه نظرات در خصوص ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه های قرآن و عترت دانشگاه ها به مرکز
 5. تقسیم بندی و تعیین وظایف فعالان  قرآن و عترت در کانون
 6. ارتباط مستمر با کانون برای اجرای برنامه های محوله
 7. تشکیل شورای کانون ، قسمت های آموزش ، مطالعه وپژوهش ، اجرای در کانون .
 8. ارائه نظرات کارشناسی در حوزه های برنامه ریزی و اجرایی فعالیت های قرآن و عترت .
 9. اعلام مواضع واولویت های قرآن وعترت بسیج دانشجویی .
 10. تبادل اطلاعات وزمینه سازی برای استفاده از ظرفیت های کانون.
 11. شناسایی و معرفی طرح های مناسب و برنامه های موفق و زمینه ساز برای گسترش آنها .
 12. انعکاس تنگناها و نیاز های فعالیتها ی قرآن و عترت به مسئولان مربوطه وتلاش در جهت رفع آنها .
 13. مطالعه و ارائه نظرات مشورتی جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی جامع فعالیت های کانون .
 14.  ارائه نظرات کارشناسی در حوزه های برنامه ریزی و اجرایی فعالیت های قرآن و عترت
 15.  اعلام مواضع و اولویت های فعالیت های قرآن و عترت بسیج دانشجویی .
 16.  تبادل اطلاعات و زمینه سازی برای استفاده از ظرفیت های کانون .
 17.  شناسایی و معرفی طرح های مناسب و برنامه های موفق و زمینه ساز برای گسترش آنها .
 18.  انعکاس تنگناهاو نیاز های فعالیتهای قرآن و عترت به مسئولان مربوطه و تلاش در جهت رفع آنها .
 19.  مطالعه و ارائه نظرات مشورتی جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی جامع فعالیت های کانون.
 20.  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی مورد نیاز کانون
 21.  تقویت تفکر دینی با طراحی برنامه ها و فعالیت ها برای انجام زندگی قرآنی توأم با آگاهی و بینش .
 22.   برآورداعلام نیاز های آموزشی اعضای گروه به مسئولین مربوطه.
 23.   بررسی و ارزیابی آموزشهای قرآن و عترت در کانون
 24.   شناسایی ،جذب و بکارگیری مربیان و اساتید قرآن و عترت
 25.   ایجاد زمینه مناسب جهت برگزاری کلاس های آموزش قرآن و عترت
 26.   کمک به تعمیق فضایل دینی ، تهذیب و تزکیه بر مبنای آموزه های قرآن و عترت و اهل بیت (ع) با راه اندازی کلاس های آموزشی .
 27.   تربیت قاریان و حافظان و مفسران قرآن و مداحان و شاعران اهل بیت (ع)
 28.   برگزاری کلاس های آموزش روش تحقیق در قرآن وسیره اهل بیت (ع) با هماهنگی گروه مطالعات و پژوهش
 29.   ایجاد زمینه لازم برای ترغیب و تشویق دانشجویان به تحقیق و پژوهش در خصوص قرآن و عترت
 30.   بهره گیری از دانش روز برای استفاده از ظرفیت ها با نوآوری و خلاقیت در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در عرصه قرآن وعترت
 31.   قراردادن موضوعات مختلف تحقیقی وپژوهشی ومطالعاتی در اختیار دانشجویان
 32.   جمع آوری پایان نامه های دانشجویی صورت گرفته در خصوص قرآن و عترت ، با توجه به رشته تحصیلی و ارائه آن به مرکز
 33.   انتشار ماهانه ، سالنامه و غیره در خصوص فعالیت های دانشجویان با موضوع قرآن و عترت .
 34.   برگزاری نشت های پژوهشی و جنبش نرم افزاری .
 35.   ایجاد تاسیس کتابخانه جهت انجام امور تحقیقی وپژوهشی دانشجویان علاقمند از قبیل : تأمین کتب و غیره .
 36.   انجام نظر سنجی های مختلف در خصوص فعالیت های قرآن وعترت  کانون و تکثیر آن دربین دانشجویان .
 37.   برنامه ریزی برای تشکیل هیات های مذهبی برای برگزاری مجالس .
 38.   ایجاد زمینه لازم جهت نشر و گسترش فرهنگ قرآنی و سیره اهل بیت (ع) ازطریق برگزاری محافل ،همایش جشنواره ومسابقات قرآن وعترت .
 39.   برگزاری اردوهای قرآنی و اماکن مذهبی به منظور جذب دانشجویان به فعالیت های مذهبی .
 40.   کمک به تولیدات فکری و فرهنگی تولید شده توسط گروه ها .
 41.   تلاش در جهت انعکاس فعالیت های قرآن و عترت در سطح رسانه ها

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927