.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

مدیر مالی: تیمور اقدسی

کارشناسی حسابداری

داخلی: 239

مستقیم:

آدرس: ساختمان شماره 1 طبقه همکف

شرح وظايف مدیر مالی

1. تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق اين آيين نامه و مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت.

2. هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي.

3. تبادل اطلاعات مالي موسسه حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي مقام مسئول موسسه

4. نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد هاي موسسه.

5. نظارت برعملكرد مالي رييس امور مالي واحد هاي اجرايي تابعه و واحدهاي وابسته.

6. شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين آلات و تجهيزات و دارائي هاي موسسه.

7. اطلاع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاء هاي مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرايط هماهنگي بين آنان .

8. اجراي كدينگ (طبقه بندي ) حسابها ، بر اساس شكل متحد ، به منظور ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي بين موسسات پس از تصويب رئيس موسسه و هيئت امنا.

9. اجراي آن بخش از عمليات مالي موسسه كه در چارچوب بودجه تفصيلي مصوب هيئت امنا بر عهده مديرامور مالي ميباشد .

 

 

 

 

 

وامها

نوع

سابقه لازم

درصد

مبلغ به تومان

خودرو

هیئت علمی رسمی 3 تا5 سال

12%

5 میلیون

مسکن

5 سال

12%

کارمند22  میلیون و هیئت علمی 15 میلیون از دانشگاه و20 میلیون از  بانک

رهن

3 سال

12%

هشت ونیم  میلیون

ساخت

5 سال

12%

45 میلیون فقط برای هیئت علمی

تعمیرات

در صورتی که مسکن را نفروخته باشد 8 سال به بالا

12%

پنج و نیم میلیون

ضروری

حداقل 1 سال

12%

دوونیم میلیون

صندوق

حداقل 2 سال

 

 

تقریبا 4%

مبلغ حکم*(تعداد سال +1) حداکثر8میلیون

 

 

 

 

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927