.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

مدیر اداری دانشگاه:

 

شرح وظایف حوزه مدیریت امور اداری :

 

رسیدگی و انجام امور مربوط به بررسیهای سازمانی و پیش بینی و تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه

 

  تعیین و تشخیص پستهای سازمانی واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط

نظارت در امر حضور و غیاب کارکنان دانشگاه و طراحی سیستم‌های مکانیزه حضور و غیاب

 

انجام امور استخدامی و صدور احکام کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی

 

صدور حکم استخدامی، تغییر ضریب حقوق و مزایا، ارتقاء گروه، ترفیع و رتبه‌‌‌‌‌ علمی، انتصاب، اشتغال، مأموریت، تعلیق، بازنشستگی ، موظف و غیره

 

اجرای قوانین و مقررات ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های انضباطی مورد عمل و رسیدگی به تخلفات اداری مطابق دستورالعمل مربوطه

تهیه آمار کارکنان و انتقال آن به کارتهای کاردکس و کامپیوتری جهت نگهداری و ارائه به مقامات مافوق

 

تهیه و تنظیم و نگهداری حفظ و حراست پرونده‌های استخدامی و تهیه و جمع‌اوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز واحد‌ها و نیز مایحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعایت کامل مقررات مالی

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927