.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

 


معاون اداری و مالی: دکتر سعید احمدی             

 

 وظایف معاون اداری و مالی:

تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد برابر پست های سازمانی مصوب و سایر مقررات مربوط

اجرای دقیق کلیه ضوابط ودستورالعمل های مالی و اداری مصوب دانشگاه آزاداسلامی

انجام کلیه امور مربوط به استخدام کارکنان غیر عضو هیات علمی بر اساس ضوابط مربوط

اجرای دقیق دستورالعمل های استخدامی

تهیه و تدارک مایحتاج واحد در چهارچوب ضوابط تعیین شده

حفظ و حراست از ساختمان ها و وسایل واحد و انجام تعمیرات لازم وسایل تاسیساتی و تجهیزاتی طبق ضوابط مربوط

تهیه گزارش اولیه دریافت ها و پرداخت ها و ارائه آن به سازمان مرکزی

ساختار سازمانی

 دفتر معاونت 

اداره امور اداری

اداره امور مالی

صندوق رفاه دانشجویی

اموال

دبیرخانه و بایگانی

تدارکات

انبار

نقلیه

انتظامات

خدمات

 

 

 

 

 


 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927