.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

 

نام: 

نام خانوادگی:

تحصیلات: 

سمت: مسئول انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی

سابقه خدمت: 14سال

 

 اهداف انجمن:

    -  تعميم و تعميق روابط علمي و پژوهشي اعضاء

ايجاد ارتباط مستمر و متقابل بين دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نيازهاي علمي و تخصصي اعضاء

-   به هنگام كردن دانش اعضاء و آشنايي بيشتر با مسائل موضوع انجمن

-  شناخت و طرح مسائل و مشكلات موضوع انجمن و ايجاد زمينه هاي تحقيقاتي جديد در جهت باروري علمي اعضاء و ارائه راهبردهاي علمي در جهت حل مشكلات

-   كمك به اعضاء در امورآموزشي و پژوهشي

ايجاد ارتباط با انجمنها و موسسات علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور پس از تصويب كميسيون مركزي، درراستاي تبادل اطلاعات علمي و شناساندن توانمندي علمي دانشگاه آزاد اسلامي

-   انتشارنشريات در زمينه هاي مختلف علمي برابر مقررات و ضوابط كميسيون مركزي

-  تلاش در جهت اعتلاي دانشگاه آزاد اسلامي در ايران و جهان 

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927