.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

مسول تدارکات: محمدعلی محمودی فر

آدرس: ساختمان شماره 1- طبقه سوم

داخلی272

سایر همکاران تدارکات:

آقای سروری -آقای رضا درخشانی- آقای محمد آقاجانزاده

اهم وظایف:

1- همکاری در برگزاری مزایده ها و مناقصه ها با مسئولین مربوطه طبق مقررات

2 -انجام تدارکات لازم جهت تأمین سوخت ، آب و برق حفظ وسائل و تجهیزات مصرف نشدنی دستگاههای تأسیساتی و حرارتی و ارتباطی

3 -خرید مایحتاج دانشگاه طبق مقررات قانونی مربوطه

 

4 -تهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر کالا و اسناد خرید

 

5 -انبارداری و تهیه و تنظیم دفاتر انبار

 

6 -توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدها و گروههای متقاضی

 

7-سفارش امور چاپی مطابق مقررات موضوعه

 

8 -نگهداری و تعمیر و حفظ و حراست ساختمان و تأسیسات ، تجهیزات و وسائل و سایر لوازم غیر مصرفی و انجام دادن اقدامات احتیاطی اولیه در موقع بروز حوادث

9- انجام امور مربوط به بیمه و مالیات وسایل خریداری شده 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927