جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 96/09/03 پير محمدي کليه دروس کلاس استاد پير محمدي کليه دروس در مورخه 96/09/03تشکيل نخواهد شد 1396/09/03 8:20:26
عدم تشکیل 96/09/08و 96/09/09 خسروشاهي کليه دروس (چهارشنبه و پنجشنبه ) کلاس استاد خسروشاهي کليه دروس (چهارشنبه و پنجشنبه ) در مورخه 96/09/08و 96/09/09تشکيل نخواهد شد 1396/09/03 7:39:58
عدم تشکیل 96/09/09و 96/09/08 کاظمي شيشوان کليه دروس کلاس استاد کاظمي شيشوان کليه دروس در مورخه 96/09/09و 96/09/08تشکيل نخواهد شد 1396/09/03 7:39:44
جبراني 96/09/10 و 96/09/17 صراطي شاهنامه -روش تحقيق - ازساعت16 الي17/30 کلاس جبراني استاد صراطي شاهنامه -روش تحقيق - ازساعت16 الي17/30 در مورخه 96/09/10 و 96/09/17تشکيل خواهد شد 1396/09/03 10:25:3
جبراني 96/09/09 تفنگدارزاده اصول انتقال حرارت وجرم ساعت 12:45 الي 17:30 کلاس جبراني استاد تفنگدارزاده اصول انتقال حرارت وجرم ساعت 12:45 الي 17:30 در مورخه 96/09/09تشکيل خواهد شد 1396/09/02 17:13:5
جبراني 96/09/12 خانم صفري اصول مهندسي 1 ساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم صفري اصول مهندسي 1 ساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 96/09/12تشکيل خواهد شد 1396/09/02 15:55:21
جبراني 96/09/11 خانم صفري اصول مهندسي 2 ساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم صفري اصول مهندسي 2 ساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 96/09/11تشکيل خواهد شد 1396/09/02 15:50:39
جبراني 96/09/08 کرمي سم شناسي کلاس 102 ساعت 16الي17:30 کلاس جبراني استاد کرمي سم شناسي کلاس 102 ساعت 16الي17:30 در مورخه 96/09/08تشکيل خواهد شد 1396/09/02 15:27:31
عدم تشکیل 96/09/09 ابراهيم بابايي کليه دروس کلاس استاد ابراهيم بابايي کليه دروس در مورخه 96/09/09تشکيل نخواهد شد 1396/09/02 11:40:42
جبراني 96/09/07 زماني سمينار- 14/30 الي16 کلاس جبراني استاد زماني سمينار- 14/30 الي16 در مورخه 96/09/07تشکيل خواهد شد 1396/09/02 11:34:38
عدم تشکیل 96/09/03 خانم آئينه چي کليه دروس کلاس استاد خانم آئينه چي کليه دروس در مورخه 96/09/03تشکيل نخواهد شد 1396/09/02 10:17:16
جبراني 96/09/07 وحيدي مهر آشنايي باقرائت وروخواني قرآن کلاس جبراني استاد وحيدي مهر آشنايي باقرائت وروخواني قرآن در مورخه 96/09/07تشکيل خواهد شد 1396/09/01 9:10:18
جبراني 96/09/10 خانم فره وش ژنتيک حيواني ازساعت 8:15 الي 9:45 و10 الي 11:30 زيست فناوري مواد غذايي ازساعت 12:45 الي 14:15 و14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم فره وش ژنتيک حيواني ازساعت 8:15 الي 9:45 و10 الي 11:30 زيست فناوري مواد غذايي ازساعت 12:45 الي 14:15 و14:30 الي 16 در مورخه 96/09/10تشکيل خواهد شد 1396/09/01 15:49:10
جبراني 96/09/18 جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 کلاس جبراني استاد جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 در مورخه 96/09/18تشکيل خواهد شد 1396/08/24 11:33:5
جبراني 96/10/10 خانم رئيسي اقتصاد کلان مقدماتي-از ساعت12/45 الي14/15 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اقتصاد کلان مقدماتي-از ساعت12/45 الي14/15 در مورخه 96/10/10تشکيل خواهد شد 1396/08/23 7:59:56
جبراني روزهاي سه شنبه نشاط درس نظري داخلي دام کوچک ازساعت 13 الي 16درمحل کلينيک دامپزشکي کلاس جبراني استاد نشاط درس نظري داخلي دام کوچک ازساعت 13 الي 16درمحل کلينيک دامپزشکي در مورخه روزهاي سه شنبهتشکيل خواهد شد 1396/08/23 11:41:10
جبراني 96/09/16 خانم محدث کليه دروس روز دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم محدث کليه دروس روز دوشنبه در مورخه 96/09/16تشکيل خواهد شد 1396/08/22 11:32:4
جبراني 96/09/03 نجف دخت حقوق اختصاصي دوجلسه کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق اختصاصي دوجلسه در مورخه 96/09/03تشکيل خواهد شد 1396/08/19 11:47:55
جبراني 96/09/06 قياسي امتحان ميانترم فيزيولوژي (1) ساعت 12:30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميانترم فيزيولوژي (1) ساعت 12:30 در مورخه 96/09/06تشکيل خواهد شد 1396/07/17 13:59:24
جبراني 96/09/05 ابراهيم بابايي الکترونيک قدرت 1ومبدلهاي الکتريکي ازساعت 8:15 الي09:45 و10الي 11:30 و12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد ابراهيم بابايي الکترونيک قدرت 1ومبدلهاي الکتريکي ازساعت 8:15 الي09:45 و10الي 11:30 و12:45 الي 14:15 در مورخه 96/09/05تشکيل خواهد شد  
عدم تشکیل 96/09/09 کرمي سم شناسي ساعت 16 الي 17:30 کلاس استاد کرمي سم شناسي ساعت 16 الي 17:30 در مورخه 96/09/09تشکيل نخواهد شد  
جبراني 96/09/07 خانم محمديان الکترونيک صنعتي ساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم محمديان الکترونيک صنعتي ساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 96/09/07تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد