.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد اسلامي

 

 

 

لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

کاردانی پیوسته کاردانی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته

 

عنوان محل تحصيل

کد و  عنوان رشته

عنوان مقطع

195-واحد شبستر

21408-تربيت بدني

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40130-الكتروتكنيك - برق صنعتي

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40131-الكتروتكنيك- تاسيسات الكتريكي

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40132-الكتروتكنيك

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40428-ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40433-نقشه كشي معماري- معماري

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40490-ساختمان

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40623-تأسيسات -تبريد

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40625-تاسيسات

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40626-مكانيك خودرو- مكانيك خودرو

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40628-تاسيسات -تهويه مطبوع

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

40680-مكانيك خودرو

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

41003-كاربرد كامپيوتر

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

41006-كامپيوتر

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

41022-كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

50602-امور دامي

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

50619-اموردامي-تكنولوژي پرورش طيور

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

50620-امور دامي - تكنولژي پرورش دام

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

60104-گرافيك-گرافيك

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

60125-هنرهاي تجسمي ـ نقاشي

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

60127-طراحي و دوخت-طراحي و دوخت

كارداني پيوسته

195-واحد شبستر

70114-علمي كاربردي هنرهاي تجسمي-نقاشي

كارداني پيوسته

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927