.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

 

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد اسلامي

 
 

لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

کاردانی پیوسته کاردانی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته

 

عنوان محل تحصيل

کد و عنوان رشته

عنوان مقطع

195-واحد شبستر

10503-بهداشت مواد غذايي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

10523-بهداشت و بازرسي گوشت

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

10602-علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

20104-تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

20312-آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

20601-آموزش ابتدايي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

20622-علوم تربيتي - آموزش و پرورش ابتدائي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

20627-آموزش و پرورش ابتدايي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

21403-تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

268-آموزش ابتدايي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

30102-رياضي - دبيري رياضي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

30111-آموزش رياضي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40134-مهندسي تكنولوژي الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40135-مهندسي تكنولوژي برق- شبكه هاي انتقال و توزيع

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40137-مهندسي تكنولوژي كنترل - ابزار دقيق

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40143-مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40401-مهندسي عمران

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40442-علمي كاربردي ساختمان

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40463-مهندسي تكنولوژي ساختمان

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40467-مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40468-مهندسي تكنولوژي عمران- آب و فاضلاب

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40469-مهندسي تكنولوژي نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40470-مهندسي تكنولوژي معماري

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40474-مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40476-مهندسي تكنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبكه

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40657-مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40658-مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

40660-مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد-قالبسازي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

41013-مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

41019-مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

41026-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

50230-علمي كاربردي بهداشت موادغذايي با منشاء دامي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

50305-مهندسي توليدات گياهي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

50307-مهندسي توليدات دامي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

50402-مهندسي علوم و صنايع غذايي

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

50543-علمي كاربردي پرورش زنبور عسل

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

50554-علمي - كاربردي پرورش طيور

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

50557-علمي - كاربردي پرورش گاو و گاوميش

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

60131-علمي كاربردي ارتباط تصويري

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

60135-علمي كاربردي گرافيك- گرافيك

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

60209-علمي كاربردي معماري

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

70111-علمي كاربردي توليدوبهره برداري از گياهان دارويي و معطر

كارشناسي ناپيوسته

195-واحد شبستر

70402-مهندسي اجرايي عمران

كارشناسي ناپيوسته

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927