.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠
مجموعه افتخارات و مقالات اساتید محترم در مجلات ، کنفرانس ها و سمینار های داخلی و خارجی

نام خانوادگی و نام مدرک و مرتبه علمی  و عضو هیات علمی گروه استاد
دکتر ناصر ماهری سیس دکتری تخصصی - استاد یار - کشاورزی

برگشت به صفحه  انتخاب  اساتید

برای دریافت مقاله روی عنوان مقاله کلیک نمائید

عنوان مقاله

ردیف

Effects of Fires and Roadkills on the Isolated Population of Testudo hermanni Gmelin, 1789 (Reptilia: Testudinidae) in Central Montenegro

1

Impact of Breed and Feed Restriction on Some Productive and Carcass Traits in Broiler Chickens

2

Developing a Modified in vitro Gas Production Technique to Replace the Nylon Bag Method of Evaluating Protein Degradation of Alfalfa Hay in Ruminants

3

Study the Pomegranate's Peel Powder as a Natural Inhibitor for Mild Steel Corrosion

4

 

   دانلود : Developing a Modified in vitro Gas Production Technique to Replace the Nylon Bag           حجم فایل 173 KB
   دانلود : Determining the Nutritional Value of Apple Tree Leaves for Ruminants           حجم فایل 32 KB
   دانلود : Determining nutritive value of soybean straw for ruminants using nylon bags technique           حجم فایل 476 KB
   دانلود : Determining nutrients degradation kinetics of chickpea (Cicer arietinum)           حجم فایل 290 KB
   دانلود : Determination of feed value of cherry, apricot and almond tree leaves           حجم فایل 330 KB
   دانلود : Determination of digestibility and nutritive value of Iranian           حجم فایل 636 KB
   دانلود : Determination of Chemical Composition and Dry Matter           حجم فایل 460 KB
   دانلود : Comparison of nutritional value of tomato pomace and brewers           حجم فایل 636 KB
   دانلود : Comparative study on Antioxidative activity of onion           حجم فایل 181 KB
   دانلود : Anti-hepatotoxic Activity of Garlic (Allium sativum)           حجم فایل 156 KB
   دانلود : Chickpea (Cicer arietinum) Straw in Ruminants           حجم فایل 119 KB
   دانلود : ECOLOGIA BALKANICA           حجم فایل 460 KB
   دانلود : EFFECTS OF RECONSTITUTION OF HIGH TANNIN SORGHUM GRAIN           حجم فایل 382 KB

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927