.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

فهرست و خلاصه پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکتری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
نام خانوادگي و نام رشته تحصيلي مقطع تحصيلي عنوان پایان نامه و دریافت خلاصه پایان نامه
امیرراثی معماری کارشناسی ارشد طراحی پژوهشکده معماری آذربایجان
گل ناز غنی زاده معماری کارشناسی ارشد طراحی کتابخانه تخصصی تبریز شناسی
هانیه جمالی اسفهلان معماری کارشناسی ارشد طراحی مجتمع تجاری تفریحی با تاکید بر منطقه گرایی انتقادی در شهرک خاوران
شیرین ذبیح اللهی معماری کارشناسی ارشد طراحیباغ تماشاخانه در شهر تبریز
محمد سوری معماری کارشناسی ارشد طراحی ساختمان شهرداری شهرک خاوران تبریز با رویکرد استفاده از انرژی های پاک
ناصر زواری معماری کارشناسی ارشد طرح بازآفرینی کالبد معماری بازار تاریخی اهر
       

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927