.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

برگشت به صفحه  انتخاب  اساتید

برای دریافت مقاله روی عنوان مقاله کلیک نمائید

عنوان مقاله

ردیف
Effect of relativistic nonlinearity 1
Effect of third harmonic generation 2
Influence of Nepheline Syenite 3
Nonlinear backward Raman scattering 4
Nonlinear Raman forward scattering 5
Propagation of extraordinary laser beam 6
Third harmonic Brillouin scattering 7
Brillouin back scattering 8
Brillouin backward scattering in the nonlinear 9
Brillouin-shifted third-harmonic 10
Effect of dc-magnetic field 11

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927