.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

رئیس اداره حسابداری:آقای مهدی بادامچی

آدرس: طبقه همکف ساختمان شماره 1

داخلی 239

سایر همکاران اداره حسابداری

1-        حسابدار ( حقوق و دستمزد) – خانم  نظارتی

2-        حسابدار ( شهريه امور دانشجوئی ) – آقای وحيد سمندری

3-        حسابدار (شهريه امور دانشجوئی)  - آقای سياوش محمدخانی

4-       حسابدار (شهريه امور دانشجوئی)  - خانم  آفاقی

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927