.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

رئيس صندوق: آقای محمد چاوشی

آدرس: طبقه همکف ساختمان شماره 1

داخلی225

سایر همکاران بخش:

1- حسابدار- خانم محمدياری

2- حسابدار - آقای مجيد جليل پور

 

 

مراحل دریافت وام:1-دریافت فرم 20 و تکمیل آن2-تائید وصیعت آموزشی توسط آموزش 3-تائید وضیعت اخلاقی توسط معاونت دانشجویی4-تائید کمیته 5- ارائه مدارک تکمیل شده به مسئولین صندوق

 

 

مدارک

شرایط

تکمیل فرم 20 +کپی شناسنامه+مشخصات دانشجو وضامن( دانشجویان جدید الوروداز ترم اول وام کوتاه مدت در قالب تقسیط شهریه می گیرند)

دانشجوی واحد باشد

ضامن کارمند گواهیحقوق ( دانشجویان غیر بومی از دانشگاه محل سکونت اقدام می کنند) + کپی شناسنامه

شئون دانشجویی را رعایت کند

چک بدون تارخ در وجه صندوق رفاه واحدبه مبلغ (مبلغ وام +0 2% وام)

مستحق دریافت وام باشد

اعطای مدرک منوط به تسویه دانشجواست

حداقل 14 واحد بر دارد

اگر از وام بعد از فراغت تحصیلی استفاده نماید بعد از 20 ماه مدرک موقت ودانشنامه اعطا می شود

مشروط نباشد( اگر فقط 1 ترم مشروط باشد می تواند)

 

 

 

انواع وام

کوتاه مدت

در طول همان ترم تسویه می شودمثل تقسیط شهریه

میان مدت

درحین تحصیل پرداخت می شود مثل کمک هزینه مسکن-ازدواج

بلند مدت

بعد از فراغت از تحصیل پرداخت می شود مثل ضروری-وزارت علوم

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927