.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

مسئول دبیرخانه : خانم هادی پور

داخلی:  338

مستقیم:

آدرس ساختمان شماره 1 طبقه همکف

همکاران دبیرخانه :

  • مظفر بختیاری شبستری
  •  خانم اکبری
  • خانم خانش

 وظایف:

1-امور دفتری از قبیل تبت نامه های وارده وصادره با موضوع وشماره-تفکیک وتوزیع نامه های به بخشهای مربوطه

-انجام امور مربوط به فاکس

2- امور بایگانی مثل حفظ و نگهداری نامه ها و اسناد و پرونده ها

3- ماشین نویسی مثل تایپ نامه های اداری-گزارشات-احکام استخدامی

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927