.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

رئیس کارگزینی : آقای مهندس محمد علی بایرامزاده

داخلی : 243

مستقیم :  04712221828 

فیش حقوقی پرسنل

وظایف:

1-انجام امور استخدامی مثل ارتقائ-انتصاب-ترفیع- مرخصی- ماموریت- بازنشستگی-ازکار افتادگی-بازخرید

2-رسیدگی به فرمهای استخدامی و بررسی صحت آنها

3-انجام امور مربوط به بیمه کارکنان

4- همکاری در تشکیل شرکتها ی تعاونی مصرف و مسکن و امور رفاهی

5- بررسی تغییرات حقوق و گزارش ماهانه آن به معاون اداری مالی

6- نظارت بر صدور احکام بر اساس چارت مصوب 

7- انجام امور بایگانی پرسنلی جهت نگهداری سوابق استخدامی 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927