.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

رئیس اداره طراحي و اجرا :

 

کارشناس عمران

داخلی: 323

وظايف و مسئوليت ها

·         بازديد از اراضي مورد نظر جهت مجتمع هاي دانشگاهي و تهيه گزارش بمنظور ارائه بمعاونت عمراني سازمان مركزي دانشگاه جهت اخذ تصميم.

·         تهيه و ارائه اطلاعات مورد نياز طرحهاي  جامع از قبيل شرايط جغرافياي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فيزيكي موجود.

·         تهيه و تآييد نقشه هاي اجرائي پروژه هاي كمتر از1000-2000-3000-4500 مترمربع زيربنا بترتيب در واحدهاي متوسط-بزرگ-بسيار بزرگ-جامع (اعم از آموزشي اداري، رفاهي، خدماتي و غيره).

·         فراهم نمودن مقدمات اجراي پروژه ها وطرح ها (انجام مطالعات لازم به منظور دعوت از پيمانكاران صاحب صلاحيت انتخاب نفرات به ترتيب اولويت درچارچوب ضوابط مربوطه، تنظيم صورتجلسه، ارسال كامل مدارك بمعاونت عمراني سازمان مركزي دانشگاه جهت اخذ تصميم).

·         اخذ نظر كميسيون معاملات واحد و سازمان مركزي در مورد ميزان هزينه پرژه ها و طرحها براساس مقررات مربوطه.

·         تنظيم قراردادها در چارچوب متن تأييد شده سازمان مركزي دانشگاه(معاونت عمران).

·         نظارت بر اجراي پروژه ها و طرحها و بررسي مقادير كار و صورت وضعيت هاي ارائه شده از طرف پيمانكاران.

·         تهيه ليست مصالح مورد نياز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع كار اجرائي به قسمت تداركات جهت تأمين بموقع مصالح.

·         فراهم نمودن امكانات كاري و وسائل و ابزار مورد نياز كارگاه.

·         عنداللزوم فراهم نمودن امكانات نقشه برداري، آزمايشات فني و مكانيك خاك و ساير نيازهاي فني پروژه وارائه به قسمتهاي مربوطه.

·         بازديد و اعلام نظر كارشناسي در ارتباط با املاكي كه واحد قصد خريد يا اجاره آنرا براي توسعه فضاي مورد نياز خود دارد و ارائه آن به مراجع ذيربط.

·         برنامه ريزي براي انجام تعميرات و نگهداري اتفاقي و دوره اي كليه ساختمانها وتأسيسات واحد.

 

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927