.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

تقویم آموزشی مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

نیمسال تحصیلی

انتخاب واحد اولیه

توضیحات

حذف و اضافه

شروع ترم

98-99-3

ازساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 99/04/28 تا ساعت 16 روز پنج شنبه مورخه 99/05/02   از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

miss.iaushab.ac.ir

miss1.iaushab.ac.ir

 

 

 

ترم تابستان حذف و اضافه ندارد

miss1.iaushab.ac.ir

miss.iaushab.ac.ir

روز شنبه  مورخ  99/05/04

 

شروع امتحانات

 شروع امتحانات از مورخ 99/06/01     


ثبت نام دانشجویان مهمان از تاریخ 99/04/28 لغایت 99/05/02 خواهد بود

  دانشجویان محترم توجه داشته باشند که قبل از انتخاب واحداولیه، واریز شهریه ثابت و بدهی های قبلی  ضروری است

فرم های مربوط به معادل سازی دروس

بخشنامه مربوط به معادل سازی

راهنمای نحوه معادل سازی

فرم راهنمای نحوه معادل سازی

دریافت فرم معادل سازی دروس

راهنمای انتخاب دروس معارف و بخشنامه های مرتبط

 

 
 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927