.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

      مسئول انتظامات - آقای محمد  مختار پور

 

سایر همکاران

1- آقای  جواد حسن زاده

2- آقای علی اکبر عبداله پور

 

3-خانم  شفقی نظرلو

4- خانم  شاکری

 

5- آقای محمدرضا ارونقی

6- آقای محمد سبکرو

7-  آقای علی النقی فخری

 

8-  آقای محسن حسين زاده

9- آقای علی سلمان پور

10- آقای محمدرضا حاتمی

11- آقای بابک طربخواه


 

 

 

وظایف مسئول انتظامات:

1-نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات

2-تعیین محل کار و تعیین ساعات نگهبانان

3-نظارت برانجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تامین روشنایی- سوخت- تلفن وغیره

4-نظارت بر حضور وغیاب

5-سرکشی به پستهای نگهبانی

6-تهیه وتنظیم گزارش و صورتجلسه از حوادث و تسلیم آن به به مقامات دانشگاه

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927