.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

lمسئول خدمات : آقای حیدر نوروزی

سایر همکاران:

1-آقای طایفه

2-آقای موسوی

3-آقای خان محمدی

4-آقای عبدالهی

5-آقای جسور

6- آقای پناهی


© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927