.
پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠

فرمهای دفتر سنجش و نظارت اساتید

   دانلود : كاربرگ ارزشيابي عضو هيات علمي توسط دانشجويان           حجم فایل 16 KB

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927