سه شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٤

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نوع اطلاعیه تاریخ تشکیل استاد روز توضیح تاریخ و زمان_درج
جبراني 94/01/03 نصرتي پنجشنبه کلاس جبراني استاد نصرتي بافت شناسي (1)ازساعت10الي11:30درکلاس 301 در مورخه 94/01/03تشکيل خواهد شد 1394/01/30 14:52:26
جبراني 94/01/29 خانم تحويلدار شنبه کلاس جبراني استاد خانم تحويلدار زبان عمومي ازساعت 15:45 الي 17:15 درکلاس 102 در مورخه 94/01/29تشکيل خواهد شد 1394/01/22 9:55:53
جبراني 94/01/29 عشرت خواه شنبه کلاس جبراني استاد عشرت خواه کلينيکال پاتولوژي ازساعت 08:15 الي 15:30 در مورخه 94/01/29تشکيل خواهد شد 1394/01/27 15:33:34
جبراني 94/01/29ساعت 8:15-15:30 در کلاس607 فشندکي شنبه کلاس جبراني استاد فشندکي نقد و تحليلي اثار هنري در مورخه 94/01/29ساعت 8:15-15:30 در کلاس607تشکيل خواهد شد 1394/01/27 14:28:42
جبراني 94/01/30 کرمي يک شنبه کلاس جبراني استاد کرمي فارماکولوژي (2)عملي ازساعت 11:45 الي 13:15 درآزمايشگاه ساختمان خياباني در مورخه 94/01/30تشکيل خواهد شد 1394/01/27 15:35:16
جبراني 94/01/30 خانم محمديان يک شنبه کلاس جبراني استاد خانم محمديان اندازه گيري ازساعت 08:15 13:15 و15:45الي 17:15 درکلاس 102 در مورخه 94/01/30تشکيل خواهد شد 1394/01/25 10:35:46
جبراني 94/01/30 صدقيان يک شنبه کلاس جبراني استاد صدقيان انگل (4)ازساعت 10الي 11:30 وانگل (2) ازساعت 11:45 الي 13:15 درکلاس 202 در مورخه 94/01/30تشکيل خواهد شد 1394/01/27 16:14:37
جبراني 94/01/30 آقاي ميرشفيع زاده يکشنبه ساعت 10 تا 11/30 کلاس جبراني استاد آقاي ميرشفيع زاده رياضي پيش دانشگاهي در مورخه 94/01/30تشکيل خواهد شد 1394/01/24 7:52:12
عدم تشکیل 94/01/30 هادي پور يک شنبه کلاس استاد هادي پور کليه ي دروس در مورخه 94/01/30تشکيل نخواهد شد 1394/01/29 11:46:58
جبراني 94/01/30 ديانت يک شنبه کلاس جبراني استاد ديانت کالبدمقايسه اي (2)ازساعت 8:15 الي 9:45 و11:45 الي 13:15 درکلاس 301 در مورخه 94/01/30تشکيل خواهد شد 1394/01/29 13:20:36
جبراني 94/01/30 قهرماني يک شنبه کلاس جبراني استاد قهرماني کالبد گشايي ازساعت 08:15 13:15 درکلاس 303 در مورخه 94/01/30تشکيل خواهد شد 1394/01/29 15:5:41
جبراني 94/01/30 ساعت8:15 -15:30 در اتليه 6 فشندکي يکشنبه کلاس جبراني استاد فشندکي روش نقد و تحليل آثار هنري در مورخه 94/01/30 ساعت8:15 -15:30 در اتليه 6تشکيل خواهد شد 1394/01/27 14:31:8
جبراني 94/01/30ساعت 8:15-13:15 درکلاس 603 کاظمي شيشوان يکشنبه کلاس جبراني استاد کاظمي شيشوان برنامه ريزي کالبدي در مورخه 94/01/30ساعت 8:15-13:15 درکلاس 603تشکيل خواهد شد 1394/01/29 14:20:17
عدم تشکیل 94/01/31 کامران رحمتي دوشنبه (فقط تايم اول ) کلاس استاد کامران رحمتي هيدرولوژي ساعت 11:45الي 13:15 درکلاس 403 در مورخه 94/01/31تشکيل نخواهد شد 1394/01/31 10:31:9
عدم تشکیل 94/01/31 مهندس صادقپور دوشنبه کلاس استاد مهندس صادقپور کليه دروس در مورخه 94/01/31تشکيل نخواهد شد 1394/01/31 14:17:29
جبراني 94/01/31 ديانت دوشنبه کلاس جبراني استاد ديانت کالبدپايه ازساعت 11:45 الي 15:30 درکلاس 105 در مورخه 94/01/31تشکيل خواهد شد 1394/01/29 11:53:48
عدم تشکیل 94/01/31 مطلبيان دوشنبه کلاس استاد مطلبيان کليه ي دروس در مورخه 94/01/31تشکيل نخواهد شد 1394/01/30 17:9:36
عدم تشکیل 94/01/31 خانم جعفرزاده دوشنبه کلاس استاد خانم جعفرزاده ترميم سازه ها ساعت 10الي 11:30 درکلاس 105 در مورخه 94/01/31تشکيل نخواهد شد 1394/01/31 8:5:7
عدم تشکیل 94/01/31 خانم جعفرزاده دوشنبه کلاس استاد خانم جعفرزاده کليه ي دروس در مورخه 94/01/31تشکيل نخواهد شد 1394/01/31 9:44:1
جبراني 94/01/31 و 94/02/07ساعت15:45-17:15 در آتليه7 قصابي دوشنبه کلاس جبراني استاد قصابي روشهاي طراحي شهري در مورخه 94/01/31 و 94/02/07ساعت15:45-17:15 در آتليه7تشکيل خواهد شد 1394/01/29 16:47:11
جبراني 94/01/31ساعت11:45-13:15 در کلاس 604 رشيدنجفي دوشنبه کلاس جبراني استاد رشيدنجفي معماري معاصر در مورخه 94/01/31ساعت11:45-13:15 در کلاس 604تشکيل خواهد شد 1394/01/24 13:28:16
جبراني 94/01/31و94/02/14 ملازاده دوشنبه کلاس جبراني استاد ملازاده فيزيک (1)ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 94/01/31و94/02/14تشکيل خواهد شد 1394/01/17 10:2:31
جبراني 94/01/31و94/02/14و94/02/28و94/03/11 ملازاده دوشنبه کلاس جبراني استاد ملازاده فيزيک (2)ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 94/01/31و94/02/14و94/02/28و94/03/11 تشکيل خواهد شد 1394/01/17 10:5:6
جبراني 94/02/01 نجف دخت سه شنبه کلاس جبراني استاد نجف دخت تاريخ امامت ازساعت 8:15 الي 9:45 وتاريخ تحليلي صدراسلام ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 94/02/01تشکيل خواهد شد 1394/01/18 12:49:9
عدم تشکیل 94/02/01 ايار سه شنبه کلاس استاد ايار پايگاه داده ها در مورخه 94/02/01تشکيل نخواهد شد 1394/01/31 11:48:24
عدم تشکیل 94/02/01 شکيبا سه شنبه کليه دروس استاد شکيبا در مورخه 94/02/01تشکيل نخواهد شد 1394/01/31 11:51:54
جبراني 94/02/01 و 94/02/08 ساعت 8:15-17:15 در آتليه11 قصابي سه شنبه کلاس جبراني استاد قصابي طرح شهرسازي 2-3 در مورخه 94/02/01 و 94/02/08 ساعت 8:15-17:15 در آتليه11تشکيل خواهد شد 1394/01/29 16:48:54
جبراني 94/02/02 ابراهيم نژاد چهارشنبه کلاس جبراني استاد ابراهيم نژاد بيوشيمي تکميلي ازساعت 14الي 17:15 درکلاس 307 در مورخه 94/02/02تشکيل خواهد شد 1394/01/31 10:20:50
جبراني 94/02/02 آقايي چهارشنبه کلاس جبراني استاد آقايي بافت شناسي (2)عملي ازساعت 14الي 17:15 در مورخه 94/02/02تشکيل خواهد شد 1394/01/31 13:3:34
جبراني 94/02/02 خانم روشن روان چهارشنبه کلاس جبراني استاد خانم روشن روان بهداشت وايمني کارخانه ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 94/02/02تشکيل خواهد شد 1394/01/19 10:58:11
جبراني 94/02/02 خانم تحويلدار چهارشنبه کلاس جبراني استاد خانم تحويلدار زبان عمومي ازساعت 14الي 17:15 درکلاس 108 در مورخه 94/02/02تشکيل خواهد شد 1394/01/22 9:57:6
عدم تشکیل 94/02/02 خانم پوررضا چهارشنبه کلاس استاد خانم پوررضا کليه ي دروس در مورخه 94/02/02تشکيل نخواهد شد 1394/01/27 11:38:7
عدم تشکیل 94/02/02 و 94/02/03 کاظمي شيشوان چهارشنبه و پنجشنبه کليه دروس استاد کاظمي شيشوان در مورخه 94/02/02 و 94/02/03تشکيل نخواهد شد 1394/01/30 11:15:35
جبراني 94/02/03 ايار پنجشنبه کلاس جبراني استاد ايار پايگاه داده ها ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 94/02/03تشکيل خواهد شد 1394/01/31 11:50:2
جبراني 94/02/03 خانم مقبولي پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم مقبولي تاريخ تحليلي صدراسلام ازساعت 8:15 الي 9:45 و11:45 الي 13:15 و14الي 15:30 در مورخه 94/02/03تشکيل خواهد شد 1394/02/01 9:6:52
جبراني 94/02/03 خانم مقبولي پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم مقبولي وصاياي امام (ره)ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 94/02/03تشکيل خواهد شد 1394/02/01 9:14:30
عدم تشکیل 94/02/03 ابراهيم نژاد پنجشنبه کلاس استاد ابراهيم نژاد کليه ي دروس در مورخه 94/02/03تشکيل نخواهد شد 1394/01/31 10:19:22
جبراني 94/02/03 خانم مالک پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم مالک تغذيه درماني ازساعت 8:15 الي 09:45 درکلاس 206 الف در مورخه 94/02/03تشکيل خواهد شد 1394/01/27 13:15:11
جبراني 94/02/03 خام فرهوش پنجشنبه کلاس جبراني استاد خام فرهوش آمارواحتمالات ازساعت 8:15 الي 15:30 در مورخه 94/02/03تشکيل خواهد شد 1394/01/25 11:36:15
جبراني 94/02/03 خانم مويدزاده پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم مويدزاده شيمي ترکيبات زيست فعال ازساعت 15:45 الي 17:15درکلاس 207 در مورخه 94/02/03تشکيل خواهد شد 1394/01/27 15:31:38
جبراني 94/02/04 خانم فرهوش جمعه(حضورکليه ي دانشجويان الزامي است ) کلاس جبراني استاد خانم فرهوش آمارواحتمالات (گروه صنايع غذايي )ازساعت 8:15 الي 15:30 در مورخه 94/02/04تشکيل خواهد شد 1394/01/25 11:38:14
جبراني 94/02/04 دکتر فرجي پنجشنبه ساعت 8/15 تا 11/30 در ساختمان خياباني کلاس جبراني استاد دکتر فرجي شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته در مورخه 94/02/04تشکيل خواهد شد 1394/01/28 8:43:7
جبراني 94/02/04 دکتر فرجي پنجشنبه ساعت 11/45 تا 13/15 در ساختمان خياباني کلاس جبراني استاد دکتر فرجي شبکه هاي با پهناي باند بالا در مورخه 94/02/04تشکيل خواهد شد 1394/01/28 8:44:36
جبراني 94/02/04 سهرابي جمعه(حضورکليه ي دانشجويان الزامي است ) کلاس جبراني استاد سهرابي آمارمهندسي (جبراني فقط گروه تايم 10الي 11:30 در مورخه 94/02/04تشکيل خواهد شد 1394/01/24 11:5:11
جبراني 94/02/04 سهرابي جمعه(حضورکليه ي دانشجويان الزامي است ) کلاس جبراني استاد سهرابي آمارشهرسازي ازساعت 14الي 17:15 در مورخه 94/02/04تشکيل خواهد شد 1394/01/24 11:6:46
عدم تشکیل 94/02/04 اناري جمعه(حضورکليه ي دانشجويان الزامي است ) کلاس استاد اناري کليه ي دروس در مورخه 94/02/04تشکيل نخواهد شد 1394/02/01 10:15:36
جبراني 94/02/04 ساعت 11:45-15:30 درکلاس305 صدري جمعه کلاس جبراني استاد صدري تاريخ تفکر در مورخه 94/02/04 ساعت 11:45-15:30 درکلاس305 تشکيل خواهد شد 1394/01/27 16:13:11
جبراني 94/02/04 ساعت 8:15-11:30 در مجتمع خياباني صدري جمعه کلاس جبراني استاد صدري تاريخ تمدن در مورخه 94/02/04 ساعت 8:15-11:30 در مجتمع خياباني تشکيل خواهد شد 1394/01/27 16:9:49
جبراني 94/02/05 حاجي زاده شنبه کلاس جبراني استاد حاجي زاده فارسي عمومي ازساعت 10الي 11:30و11:45الي 13:15 در مورخه 94/02/05تشکيل خواهد شد 1394/01/29 15:53:4
جبراني 94/02/06 کرمي يک شنبه کلاس جبراني استاد کرمي فارماکولوژي (2)ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 94/02/06تشکيل خواهد شد 1394/01/30 14:57:48
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد