شنبه ٠١ آبان ١٣٩٥
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 95/08/24 از ساعت 8/30 الي10 خانم تحويدار زبان پيش- مربوط به شنبه ها کلاس جبراني استاد خانم تحويدار زبان پيش- مربوط به شنبه ها در مورخه 95/08/24 از ساعت 8/30 الي10تشکيل خواهد شد 1395/08/01 12:20:51
عدم تشکیل 95/08/01 سهراب سهرابي کليه دورس کلاس استاد سهراب سهرابي کليه دورس در مورخه 95/08/01تشکيل نخواهد شد 1395/08/01 11:52:39
جبراني ازساعت 14/30الي 16-95/08/10 خانم تحويدار زبان پيش- مربوط به شنبه ها کلاس جبراني استاد خانم تحويدار زبان پيش- مربوط به شنبه ها در مورخه ازساعت 14/30الي 16-95/08/10تشکيل خواهد شد 1395/08/01 10:16:29
جبراني از ساعت 8/30 الي10- 95/08/13 خانم فره وش آمار حياتي در روش تحقيق کلاس جبراني استاد خانم فره وش آمار حياتي در روش تحقيق در مورخه از ساعت 8/30 الي10- 95/08/13تشکيل خواهد شد 1395/07/30 11:38:18
جبراني ساعت دوم 95/08/06 خانم فره وش اصول ژنتيک کلاس جبراني استاد خانم فره وش اصول ژنتيک در مورخه ساعت دوم 95/08/06تشکيل خواهد شد 1395/07/30 11:3:32
عدم تشکیل 95/07/29 اسحاق رسولي کليه دروس کلاس استاد اسحاق رسولي کليه دروس در مورخه 95/07/29تشکيل نخواهد شد 1395/07/29 9:12:42
عدم تشکیل 95/07/29 فرزان کليه دروس کلاس استاد فرزان کليه دروس در مورخه 95/07/29تشکيل نخواهد شد 1395/07/29 8:5:14
عدم تشکیل 95/07/30 فرزان کليه دروس کلاس استاد فرزان کليه دروس در مورخه 95/07/30تشکيل نخواهد شد 1395/07/29 11:38:2
عدم تشکیل 95/07/28 خانم صالحي پناهي کليه دروس کلاس استاد خانم صالحي پناهي کليه دروس در مورخه 95/07/28تشکيل نخواهد شد 1395/07/28 8:37:23
جبراني 95/07/30 نجف دخت حقوق مدني 7 وحقوق 8 ازساعت 11 الي 15 کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق مدني 7 وحقوق 8 ازساعت 11 الي 15 در مورخه 95/07/30تشکيل خواهد شد 1395/07/28 15:36:44
عدم تشکیل 95/07/28 خانم مهروش کاظمي کليه دروس کلاس استاد خانم مهروش کاظمي کليه دروس در مورخه 95/07/28تشکيل نخواهد شد 1395/07/27 20:30:46
عدم تشکیل 95/07/28 خانم مهروش کاظمي کليه دروس کلاس استاد خانم مهروش کاظمي کليه دروس در مورخه 95/07/28تشکيل نخواهد شد 1395/07/27 20:29:28
عدم تشکیل 95/07/26 خانم جواهرنيا کليه دروس کلاس استاد خانم جواهرنيا کليه دروس در مورخه 95/07/26تشکيل نخواهد شد 1395/07/26 9:31:27
عدم تشکیل دوشنبه 95/07/26 خانم عظيمي کليه دروس استاد خانم عظيمي در مورخه دوشنبه 95/07/26تشکيل نخواهد شد 1395/07/25 13:10:36
عدم تشکیل 26 و 27 /07/95دوشنبه و سه شنبه خانم فطوره چي کليه دروس استاد خانم فطوره چي در مورخه 26 و 27 /07/95دوشنبه و سه شنبهتشکيل نخواهد شد 1395/07/25 12:55:12
عدم تشکیل 95/07/24 خانم سيد خراساني کليه دروس کلاس استاد خانم سيد خراساني کليه دروس در مورخه 95/07/24تشکيل نخواهد شد 1395/07/19 9:13:53
جبراني 95/07/19 خانم حميدزاده مباني نظري طراحي شهري ازساعت 8:30الي 12 کلاس جبراني استاد خانم حميدزاده مباني نظري طراحي شهري ازساعت 8:30الي 12 در مورخه 95/07/19تشکيل خواهد شد 1395/07/18 11:25:11
عدم تشکیل 95/07/17 تاتاري کليه دروس کلاس استاد تاتاري کليه دروس در مورخه 95/07/17تشکيل نخواهد شد 1395/07/16 14:27:59
عدم تشکیل 95/07/15 شهريارشقاقي کليه دروس کلاس استاد شهريارشقاقي کليه دروس در مورخه 95/07/15تشکيل نخواهد شد 1395/07/14 8:56:12
عدم تشکیل 95/07/15 جواهرزاده کليه دروس کلاس استاد جواهرزاده کليه دروس در مورخه 95/07/15تشکيل نخواهد شد 1395/07/14 17:21:50
عدم تشکیل 95/07/15 خانم مالک کليه دروس کلاس استاد خانم مالک کليه دروس در مورخه 95/07/15تشکيل نخواهد شد 1395/07/14 12:30:21
عدم تشکیل 95/07/15 شوقي کليه دروس کلاس استاد شوقي کليه دروس در مورخه 95/07/15تشکيل نخواهد شد 1395/07/14 12:14:40
عدم تشکیل 95/07/13 بهنام جعفري مهندسي زلزله وباد ازساعت 8:30 الي 11:45 کلاس استاد بهنام جعفري مهندسي زلزله وباد ازساعت 8:30 الي 11:45 در مورخه 95/07/13تشکيل نخواهد شد 1395/07/13 8:45:48
عدم تشکیل 95/07/15 رسولي کليه دروس کلاس استاد رسولي کليه دروس در مورخه 95/07/15تشکيل نخواهد شد 1395/07/13 8:10:57
عدم تشکیل 95/07/13 خانم رئيسي کليه دروس کلاس استاد خانم رئيسي کليه دروس در مورخه 95/07/13تشکيل نخواهد شد 1395/07/13 10:33:51
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد