چهارشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٥
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 95/06/01 تفنگدارزاده انتقال حرارت 2ساعت 10الي 11:30 و 11:45 الي 13:15 کلاس جبراني استاد تفنگدارزاده انتقال حرارت 2ساعت 10الي 11:30 و 11:45 الي 13:15 در مورخه 95/06/01تشکيل خواهد شد 1395/05/31 13:35:24
جبراني 95/06/01ساعت 9:30 شاهرخ محمدي کلکسيون پايان نامه کلاس جبراني استاد شاهرخ محمدي کلکسيون پايان نامه در مورخه 95/06/01ساعت 9:30 تشکيل خواهد شد 1395/05/27 15:35:5
جبراني 95/05/30 خانم نوري وند طرح4 ازساعت 8:15 الي 15:30 کلاس جبراني استاد خانم نوري وند طرح4 ازساعت 8:15 الي 15:30 در مورخه 95/05/30تشکيل خواهد شد 1395/05/27 12:17:32
جبراني 95/05/31ساعت 8:15-11:30 صحرانورد تربيت بدني1 کلاس جبراني استاد صحرانورد تربيت بدني1 در مورخه 95/05/31ساعت 8:15-11:30 تشکيل خواهد شد 1395/05/27 10:15:47
جبراني 95/05/27 نجفدخت حقوق تجارت3 (ساعت10) حقوق تجارت2(ساعت11:45) کلاس جبراني استاد نجفدخت حقوق تجارت3 (ساعت10) حقوق تجارت2(ساعت11:45) در مورخه 95/05/27تشکيل خواهد شد 1395/05/26 15:37:56
جبراني 95/05/27 نجف دخت حقوق تجارت 2 ساعت 11:45 الي 15:30 کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق تجارت 2 ساعت 11:45 الي 15:30 در مورخه 95/05/27تشکيل خواهد شد 1395/05/26 10:27:43
عدم تشکیل 95/05/25 خانم محدث کليه دروس کلاس استاد خانم محدث کليه دروس در مورخه 95/05/25تشکيل نخواهد شد 1395/05/25 11:32:43
جبراني 95/05/27 خانم محدث کليه دروس دوشنبه ازصبح تا عصر کلاس جبراني استاد خانم محدث کليه دروس دوشنبه ازصبح تا عصر در مورخه 95/05/27تشکيل خواهد شد 1395/05/25 11:30:28
عدم تشکیل 95/05/24 خانم نوري وند کليه دروس کلاس استاد خانم نوري وند کليه دروس در مورخه 95/05/24تشکيل نخواهد شد 1395/05/24 8:54:21
جبراني 95/05/25 آهنگرانزابي بهداشت رواني ازساعت 11:45 الي 13:15 و 14 الي 15:30 کلاس جبراني استاد آهنگرانزابي بهداشت رواني ازساعت 11:45 الي 13:15 و 14 الي 15:30 در مورخه 95/05/25تشکيل خواهد شد 1395/05/24 8:14:56
جبراني 95/05/26 پيرمحمدي آبهاي زير زميني ازساعت 12 الي 15:30 کلاس جبراني استاد پيرمحمدي آبهاي زير زميني ازساعت 12 الي 15:30 در مورخه 95/05/26تشکيل خواهد شد 1395/05/23 11:15:19
جبراني 95/05/23 خانم صادق زاده آشنايي باقرائت وروخواني ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم صادق زاده آشنايي باقرائت وروخواني ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 95/05/23تشکيل خواهد شد 1395/05/18 9:10:45
جبراني 95/05/30 ظروفي روانسنجي ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد ظروفي روانسنجي ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 95/05/30تشکيل خواهد شد 1395/05/18 13:30:6
جبراني 95/05/24 ساعت 14-15:30 کريمي ثاني اختلالات يادگيري کلاس جبراني استاد کريمي ثاني اختلالات يادگيري در مورخه 95/05/24 ساعت 14-15:30تشکيل خواهد شد 1395/05/17 13:1:6
جبراني 95/05/25 کريمي ثاني انگيزش وهيجان ازساعت 11:45 الي 15:30 کلاس جبراني استاد کريمي ثاني انگيزش وهيجان ازساعت 11:45 الي 15:30 در مورخه 95/05/25تشکيل خواهد شد 1395/05/16 13:51:4
جبراني 95/0/5/20 آقايي کالبدشناسي مقايسه اي (2) ازساعت 8:18 الي 11:30 کلاس جبراني استاد آقايي کالبدشناسي مقايسه اي (2) ازساعت 8:18 الي 11:30 در مورخه 95/0/5/20تشکيل خواهد شد 1395/05/16 13:25:13
جبراني 95/05/18ساعت 8:15-11:30 ابراري آز.فيزيک کلاس جبراني استاد ابراري آز.فيزيک در مورخه 95/05/18ساعت 8:15-11:30 تشکيل خواهد شد 1395/05/16 11:54:19
جبراني 95/05/18 ساعت 11:45-15:30 ابراري فيزيک پيش کلاس جبراني استاد ابراري فيزيک پيش در مورخه 95/05/18 ساعت 11:45-15:30 تشکيل خواهد شد 1395/05/16 11:51:16
عدم تشکیل 95/05/16 الي 95/05/26 صحرانورد کليه دروس استاد صحرانورد در مورخه 95/05/16 الي 95/05/26تشکيل نخواهد شد 1395/05/16 10:24:58
جبراني 95/05/20و 95/05/23و95/05/27 خاکسار آسيب شناسي ازساعت 14الي 15:30 کلاس جبراني استاد خاکسار آسيب شناسي ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 95/05/20و 95/05/23و95/05/27تشکيل خواهد شد  
جبراني 95/05/26 ساعت 8:15-11:30 کريمي ثاني اسيب رواني کلاس جبراني استاد کريمي ثاني اسيب رواني در مورخه 95/05/26 ساعت 8:15-11:30 تشکيل خواهد شد  
جبراني 95/06/01 ظروفي روانسنجي ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد ظروفي روانسنجي ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 95/06/01تشکيل خواهد شد  
جبراني 95/05/25 آهنگرانزابي بهداشت رواني ازساعت 11:45 الي 15:30 کلاس جبراني استاد آهنگرانزابي بهداشت رواني ازساعت 11:45 الي 15:30 در مورخه 95/05/25تشکيل خواهد شد  
عدم تشکیل 95/05/20 منتخبي کليه دروس استاد منتخبي در مورخه 95/05/20تشکيل نخواهد شد  
جبراني 95/05/20 نجف دخت حقوق تجارت 2ازساعت 8:15 الي 11:30 وحقوق تجارت 3 ازساعت 11:45 الي 15:30 کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق تجارت 2ازساعت 8:15 الي 11:30 وحقوق تجارت 3 ازساعت 11:45 الي 15:30 در مورخه 95/05/20تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد