يکشنبه ٠٤ مهر ١٣٩٥
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 95/07/05 و 95/07/06دوشنبه و سه شنبه آقامحمدزاده کليه دروس کلاس استاد آقامحمدزاده کليه دروس در مورخه 95/07/05 و 95/07/06دوشنبه و سه شنبه تشکيل نخواهد شد 1395/07/04 8:33:58
عدم تشکیل 95/07/05 خانم موسوي روش تحقيق وسيستمهاي اطلاع رساني پزشکي کلاس استاد خانم موسوي روش تحقيق وسيستمهاي اطلاع رساني پزشکي در مورخه 95/07/05تشکيل نخواهد شد 1395/07/04 10:48:8
عدم تشکیل 95/07/05 خانم فطوره چي کليه دروس کلاس استاد خانم فطوره چي کليه دروس در مورخه 95/07/05تشکيل نخواهد شد 1395/07/03 8:49:30
جبراني 95/07/05 شاهرخ محمدي آخرين کلکسيون ارشد تاروزدوشنبه ازساعت 10 الي 13 کلاس جبراني استاد شاهرخ محمدي آخرين کلکسيون ارشد تاروزدوشنبه ازساعت 10 الي 13 در مورخه 95/07/05تشکيل خواهد شد 1395/07/03 15:54:36
عدم تشکیل 95/07/07و 95/07/08 يثربي نيا کليه دروس چهارشنبه وپنجشنبه کلاس استاد يثربي نيا کليه دروس چهارشنبه وپنجشنبه در مورخه 95/07/07و 95/07/08تشکيل نخواهد شد 1395/07/01 9:0:24
عدم تشکیل 95/07/04 خاکسار کليه دروس کلاس استاد خاکسار کليه دروس در مورخه 95/07/04تشکيل نخواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد