شنبه ١٨ مهر ١٣٩٤
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 و  يا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 94/07/16 حديدي(گروه عمران ) کليه ي دروس کلاس استاد حديدي(گروه عمران ) کليه ي دروس در مورخه 94/07/16تشکيل نخواهد شد 94/07/16
جبراني 94/07/18 اشرفي (گروه دامپزشکي ) جراحي دام کوجک (ازساعت 10:15 الي 11:45 ) کلاس جبراني استاد اشرفي (گروه دامپزشکي ) جراحي دام کوجک (ازساعت 10:15 الي 11:45 ) در مورخه 94/07/18تشکيل خواهد شد 94/07/16
عدم تشکیل 94/07/16 جواهر زاده کليه ي دروس کلاس استاد جواهر زاده کليه ي دروس در مورخه 94/07/16تشکيل نخواهد شد 94/07/15
عدم تشکیل 94/07/16 خسروشاهي کليه ي دروس کلاس استاد خسروشاهي کليه ي دروس در مورخه 94/07/16تشکيل نخواهد شد 94/07/15
عدم تشکیل 94/07/16 رعوفي کليه ي دروس کلاس استاد رعوفي کليه ي دروس در مورخه 94/07/16تشکيل نخواهد شد 94/07/15
عدم تشکیل 94/07/16 حق جو کليه دروس استاد حق جو در مورخه 94/07/16تشکيل نخواهد شد 94/07/14
عدم تشکیل 94/07/16 آقامحمدزاده کليه ي دروس کلاس استاد آقامحمدزاده کليه ي دروس در مورخه 94/07/16تشکيل نخواهد شد 94/07/13
عدم تشکیل 94/07/18 ثباتي کليه دروس استاد ثباتي در مورخه 94/07/18تشکيل نخواهد شد 1394/07/17 14:49:44
عدم تشکیل 94/07/23 شقاقي گندواني کليه دروس استاد شقاقي گندواني در مورخه 94/07/23تشکيل نخواهد شد 1394/07/16 9:38:47
عدم تشکیل 94/07/16 خانم دکتر معد ن کن کليه ي دروس کلاس استاد خانم دکتر معد ن کن کليه ي دروس در مورخه 94/07/16تشکيل نخواهد شد 1394/07/15 21:59:24
عدم تشکیل 94/07/15 دکتر هاتفي نژاد کليه دروس کلاس استاد دکتر هاتفي نژاد کليه دروس در مورخه 94/07/15تشکيل نخواهد شد 1394/07/15 13:20:4
عدم تشکیل 94/07/22 حميدرضا زماني کليه دروس استاد حميدرضا زماني در مورخه 94/07/22 تشکيل نخواهد شد 1394/07/15 13:18:25
عدم تشکیل 94/07/18 خانم جعفرزاده کليه دروس کلاس استاد خانم جعفرزاده کليه دروس در مورخه 94/07/18تشکيل نخواهد شد 1394/07/15 10:48:52
عدم تشکیل 94/07/13لغايت 94/07/30 خانم روح نواز کليه ي دروس کلاس استاد خانم روح نواز کليه ي دروس در مورخه 94/07/13لغايت 94/07/30تشکيل نخواهد شد  
عدم تشکیل 94/07/23 حميدرضا زماني کليه دروس استاد حميدرضا زماني در مورخه 94/07/23تشکيل نخواهد شد  
عدم تشکیل 94/07/16 بهنام جعفري (گروه عمران ) کليه ي دروس کلاس استاد بهنام جعفري (گروه عمران ) کليه ي دروس در مورخه 94/07/16تشکيل نخواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد