جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٣

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نوع اطلاعیه تاریخ تشکیل استاد روز توضیح تاریخ و زمان_درج
عدم تشکیل 07/08/93 حسين نوروزي چهرشنبه کلاس استاد حسين نوروزي گروه معارف در مورخه 07/08/93تشکيل نخواهد شد 1393/08/06 21:2:17
عدم تشکیل 07/08/93 حسين نوروزي چهارشنبه کلاس استاد حسين نوروزي گروه معارف در مورخه 07/08/93تشکيل نخواهد شد 1393/08/06 21:5:15
عدم تشکیل 11/08/93 همتي يکشنبه کليه دروس استاد همتي در مورخه 11/08/93تشکيل نخواهد شد 1393/08/04 11:53:9
عدم تشکیل 93/08/06 صحرانورد(گروه تربيت بدني) سه شنبه کليه دروس استاد صحرانورد(گروه تربيت بدني) در مورخه 93/08/06تشکيل نخواهد شد 1393/08/06 12:44:30
جبراني 93/08/06و93/08/19 ساعت 10-11:30 تحويلدار سه شنبه کلاس جبراني استاد تحويلدار زبان تخصصي(گروه گرافيک) در مورخه 93/08/06و93/08/19 ساعت 10-11:30تشکيل خواهد شد 1393/07/29 9:49:2
عدم تشکیل 93/08/07 کاظمي شيشوان(گروه معماري) چهارشنبه کليه دروس استاد کاظمي شيشوان(گروه معماري) در مورخه 93/08/07تشکيل نخواهد شد 1393/08/06 10:42:7
جبراني 93/08/07ساعت 17:15-13 در مجتمع 2 صدري چهارشنبه کلاس جبراني استاد صدري جغرافياي تاريخي در مورخه 93/08/07ساعت 17:15-13 در مجتمع 2تشکيل خواهد شد 1393/08/05 11:16:35
جبراني 93/08/07ساعت 8:15-13:15در مجتمع 2 حيدري چهارشنبه کلاس جبراني استاد حيدري زبان تخصصي (تاريخ هنر) در مورخه 93/08/07ساعت 8:15-13:15در مجتمع 2تشکيل خواهد شد 1393/08/03 15:27:8
عدم تشکیل 93/08/08 هژبري نوبري پنجشنبه کليه دروس استاد هژبري نوبري در مورخه 93/08/08تشکيل نخواهد شد 1393/08/07 14:17:29
جبراني 93/08/08 ساعت 11:45-13:15 در مجتمع باقرالعلوم ميرشفيع زاده پنجشنبه کلاس جبراني استاد ميرشفيع زاده آماردر شهرسازي در مورخه 93/08/08 ساعت 11:45-13:15 در مجتمع باقرالعلوم تشکيل خواهد شد 1393/08/07 15:45:35
جبراني 93/08/09 ساعت 10-13:15 در مجتمع خياباني صدري جمعه کلاس جبراني استاد صدري انقلاب فرانسه در مورخه 93/08/09 ساعت 10-13:15 در مجتمع خياباني تشکيل خواهد شد 1393/08/05 11:18:50
عدم تشکیل 93/08/10 فيضي (گروه برق) شنبه کلاس استاد فيضي (گروه برق) کليه ي دروس در مورخه 93/08/10تشکيل نخواهد شد 1393/08/09 14:54:59
عدم تشکیل 93/08/10 و93/08/11 شه شناس شنبه و يکشنبه کليه دروس استاد شه شناس در مورخه 93/08/10 و93/08/11تشکيل نخواهد شد 1393/08/06 10:56:32
عدم تشکیل 93/08/10و93/08/17 علوي زاده شنبه کلاس استاد علوي زاده کليه دروس در مورخه 93/08/10و93/08/17تشکيل نخواهد شد 1393/08/09 10:27:17
عدم تشکیل 93/08/12-11-5-4 سرکار خانم نوري وند يکشنبه ها ودوشنبه ها کليه دروس استاد سرکار خانم نوري وند در مورخه 93/08/12-11-5-4تشکيل نخواهد شد 1393/07/28 13:4:44
جبراني 93/08/14 ساعت 8:15 -13:15در کلاس501 ميرشفيع زاده چهارشنبه کلاس جبراني استاد ميرشفيع زاده اماردر شهرسازي در مورخه 93/08/14 ساعت 8:15 -13:15در کلاس501 تشکيل خواهد شد 1393/08/08 17:7:57
جبراني 93/08/14ساعت 11:45-15:30 در مجتمع باقرالعلوم حيدري چهارشنبه کلاس جبراني استاد حيدري زبان تخصصي1 در مورخه 93/08/14ساعت 11:45-15:30 در مجتمع باقرالعلوم تشکيل خواهد شد 1393/08/07 15:17:42
جبراني 93/08/14ساعت 8:15-9:45 در کلاس707 کاظمي شيشوان(گروه معماري) چهارشنبه کلاس جبراني استاد کاظمي شيشوان(گروه معماري) ساعت 10-11:30(روز چهارشنبه) در مورخه 93/08/14ساعت 8:15-9:45 در کلاس707تشکيل خواهد شد 1393/08/06 10:44:40
جبراني 93/08/15 ساعت 8:15-17:15 در مجتمع مالکي رشيدنجفي پنجشنبه کلاس جبراني استاد رشيدنجفي مقدمات طراحي2 در مورخه 93/08/15 ساعت 8:15-17:15 در مجتمع مالکي تشکيل خواهد شد 1393/08/07 12:41:26
جبراني 93/8/11 خانم روحنواز يکشنبه کلاس جبراني استاد خانم روحنواز تکنولژي روغن ساعات 8.15 و 10 و 11.45 در مورخه 93/8/11تشکيل خواهد شد 1393/08/04 11:38:58
جبراني 93/8/4 نجفدخت يکشنبه کلاس جبراني استاد نجفدخت تاريخ تحليلي صدر اسلام در ساعات 8 و 10 و 11.45 و 14 کلاس 405 در مورخه 93/8/4تشکيل خواهد شد 1393/07/29 10:47:1
عدم تشکیل 93/8/5 وحيدي مهر دوشنبه کلاس استاد وحيدي مهر تاريخ فرهنگ وتمدن اسلام ساعت 8.15 در مورخه 93/8/5تشکيل نخواهد شد 1393/08/03 14:40:48
جبراني 93/8/5 خانم تحويلدار دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم تحويلدار زبان خارجه در مورخه 93/8/5تشکيل خواهد شد 1393/07/28 10:12:46
جبراني 93/8/7 خانم مالک چهارشنبه کلاس جبراني استاد خانم مالک تکنولوژي غلات ساعت 8 و 10 و 11.45 در مورخه 93/8/7تشکيل خواهد شد 1393/07/27 13:46:19
عدم تشکیل 93/8/7 جمالي چهارشنبه کلاس استاد جمالي کليه دروس در مورخه 93/8/7تشکيل نخواهد شد 1393/08/06 14:1:31
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد