يکشنبه ٠٣ مرداد ١٣٩٥
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 95/05/03 حسين نوروزي انديشه اسلامي (1) کلاس استاد حسين نوروزي انديشه اسلامي (1) در مورخه 95/05/03تشکيل نخواهد شد 1395/05/03 10:11:35
جبراني 95/05/04 آهنگر انزابي روانشناسي احساس و ادراک ازساعت 11:45 الي 15:30 کلاس جبراني استاد آهنگر انزابي روانشناسي احساس و ادراک ازساعت 11:45 الي 15:30 در مورخه 95/05/04تشکيل خواهد شد 1395/05/02 11:59:26
عدم تشکیل 95/0/5/05 خانم حياتي فر فيزيک الکتريسيته فقط ساعت 14الي 15:30 کلاس استاد خانم حياتي فر فيزيک الکتريسيته فقط ساعت 14الي 15:30 در مورخه 95/0/5/05تشکيل نخواهد شد 1395/04/30 10:12:33
جبراني 95/05/05 ظروفي روانسنجي ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد ظروفي روانسنجي ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 95/05/05تشکيل خواهد شد 1395/04/29 11:37:35
جبراني 95/04/28 آهنگر انزابي بهداشت رواني ازساعت 11:45 الي 13:15 کلاس جبراني استاد آهنگر انزابي بهداشت رواني ازساعت 11:45 الي 13:15 در مورخه 95/04/28تشکيل خواهد شد 1395/04/28 8:11:24
عدم تشکیل سه شنبه بيست ونهم تير ماه 95 خانم شکيبا کليه دروس کلاس استاد خانم شکيبا کليه دروس در مورخه سه شنبه بيست ونهم تير ماه 95تشکيل نخواهد شد 1395/04/28 23:6:16
عدم تشکیل 95/05/04 صادق زاده قران کلاس استاد صادق زاده قران در مورخه 95/05/04تشکيل نخواهد شد 1395/04/28 14:18:41
عدم تشکیل 95/04/29 رئوفي کليه دروس کلاس استاد رئوفي کليه دروس در مورخه 95/04/29تشکيل نخواهد شد 1395/04/28 13:5:20
جبراني 95/05/03 محمدنژاد(گروه حقوق) حقوق اداري 2 ازساعت 11:45 الي 15:30 کلاس جبراني استاد محمدنژاد(گروه حقوق) حقوق اداري 2 ازساعت 11:45 الي 15:30 در مورخه 95/05/03تشکيل خواهد شد 1395/04/28 13:48:31
عدم تشکیل 95/05/04 محمدنژاد(گروه حقوق) کليه دروس کلاس استاد محمدنژاد(گروه حقوق) کليه دروس در مورخه 95/05/04تشکيل نخواهد شد 1395/04/28 13:46:26
عدم تشکیل 95/04/28 جوانعلي آذر کليه دروس کلاس استاد جوانعلي آذر کليه دروس در مورخه 95/04/28تشکيل نخواهد شد 1395/04/27 8:30:22
عدم تشکیل 95/04/28 جوانعلي اذر کليه دروس استاد جوانعلي اذر در مورخه 95/04/28 تشکيل نخواهد شد 1395/04/27 12:2:24
جبراني 95/04/27 پورقاسمي بازديد درس آزمايشگاه ماشينهاي حرارتي وآز مايشگاه ترموديناميک کلاس جبراني استاد پورقاسمي بازديد درس آزمايشگاه ماشينهاي حرارتي وآز مايشگاه ترموديناميک در مورخه 95/04/27تشکيل خواهد شد 1395/04/26 10:8:13
عدم تشکیل 95/04/27 امين نوري وند کليه دروس کلاس استاد امين نوري وند کليه دروس در مورخه 95/04/27تشکيل نخواهد شد 1395/04/26 10:49:15
جبراني 95/04/28 ديانت زبان تخصصي 1 ساعت 8:15 الي 15:30 کلاس جبراني استاد ديانت زبان تخصصي 1 ساعت 8:15 الي 15:30 در مورخه 95/04/28تشکيل خواهد شد 1395/04/22 15:36:34
جبراني 95/04/27 نجفدخت حقوق تجارت 2ساعت12 الي 15:30 کلاس جبراني استاد نجفدخت حقوق تجارت 2ساعت12 الي 15:30 در مورخه 95/04/27تشکيل خواهد شد 1395/04/22 12:13:36
عدم تشکیل 95/04/23 مهدي ستايش کليه دروس کلاس استاد مهدي ستايش کليه دروس در مورخه 95/04/23تشکيل نخواهد شد 1395/04/22 11:49:49
عدم تشکیل 95/04/22 ابراهيم نژاد تغذيه اختصاصي طيور کلاس استاد ابراهيم نژاد تغذيه اختصاصي طيور در مورخه 95/04/22تشکيل نخواهد شد 1395/04/20 12:28:30
عدم تشکیل 95/04/19 سهرابي رياضي عمومي 2 کلاس استاد سهرابي رياضي عمومي 2 در مورخه 95/04/19تشکيل نخواهد شد 1395/04/19 8:56:10
عدم تشکیل 95/04/13 شايق کليه دروس کلاس استاد شايق کليه دروس در مورخه 95/04/13تشکيل نخواهد شد 1395/04/13 8:39:30
عدم تشکیل 95/04/14 خانم ابوالقاسمي فخري کليه دروس کلاس استاد خانم ابوالقاسمي فخري کليه دروس در مورخه 95/04/14تشکيل نخواهد شد 1395/04/13 12:44:41
عدم تشکیل 95/04/14 الي 95/04/25 آهنگر انزابي کليه دروس کلاس استاد آهنگر انزابي کليه دروس در مورخه 95/04/14 الي 95/04/25تشکيل نخواهد شد 1395/04/13 12:36:18
عدم تشکیل 95/04/13 حشمتي فيزيک پزشکي کلاس استاد حشمتي فيزيک پزشکي در مورخه 95/04/13تشکيل نخواهد شد 1395/04/12 13:10:16
عدم تشکیل 95/04/09 داوري رشته حقوق کليه دروس استاد داوري رشته حقوق در مورخه 95/04/09تشکيل نخواهد شد 1395/04/08 12:53:23
عدم تشکیل 95/04/12 سرکار خانم فخري کليه دروس استاد سرکار خانم فخري در مورخه 95/04/12تشکيل نخواهد شد 1395/04/08 10:15:30
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد