سه شنبه ١٠ آذر ١٣٩٤
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل سه شنبه 94/09/10 جواهرزاده کليه دروس کلاس استاد جواهرزاده کليه دروس در مورخه سه شنبه 94/09/10تشکيل نخواهد شد 94/09/10
جبراني سه شنبه 94/09/17 جواهرزاده مقاومت مصالح 2 ازساعت 14:30 الي16 و 16:15 الي 17:15 کلاس جبراني استاد جواهرزاده مقاومت مصالح 2 ازساعت 14:30 الي16 و 16:15 الي 17:15 در مورخه سه شنبه 94/09/17تشکيل خواهد شد 94/09/10
جبراني دوشنبه 94/09/16 شکرزاده برنامه نويسي (گروه برق ) کلاس جبراني استاد شکرزاده برنامه نويسي (گروه برق ) در مورخه دوشنبه 94/09/16تشکيل خواهد شد 94/09/10
عدم تشکیل 94/09/17 خانم فرهوش کليه دروس کلاس استاد خانم فرهوش کليه دروس در مورخه 94/09/17تشکيل نخواهد شد 94/09/10
جبراني 94/09/15 صدقيان ايمني شناسي ازساعت 8:30 الي 11:45 درکلاس 303 کلاس جبراني استاد صدقيان ايمني شناسي ازساعت 8:30 الي 11:45 درکلاس 303 در مورخه 94/09/15تشکيل خواهد شد 94/09/10
عدم تشکیل سه شنبه 94/09/17 خانم فرهوش کليه دروس کلاس استاد خانم فرهوش کليه دروس در مورخه سه شنبه 94/09/17تشکيل نخواهد شد 94/09/10
عدم تشکیل 94/09/17 خانم فرهوش کليه دروس کلاس استاد خانم فرهوش کليه دروس در مورخه 94/09/17تشکيل نخواهد شد 94/09/10
جبراني 25/09/94 و 02/10/94 سيدمحمد موسوي کارگاه شاسي و بدنه 2 از ساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد سيدمحمد موسوي کارگاه شاسي و بدنه 2 از ساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 25/09/94 و 02/10/94تشکيل خواهد شد 94/09/09
عدم تشکیل 94/09/10 چوبفروش کليه دروس کلاس استاد چوبفروش کليه دروس در مورخه 94/09/10تشکيل نخواهد شد 94/09/09
عدم تشکیل يکشنبه 94/09/08 سهرابي رياضيات کاربردي ساعت 14:30 الي 16 کلاس استاد سهرابي رياضيات کاربردي ساعت 14:30 الي 16 در مورخه يکشنبه 94/09/08تشکيل نخواهد شد 94/09/08
جبراني يکشنبه 94/09/15 حياتي فر فيزيک الکتريسيته و مغناطيس از ساعت 8:30 الي 10 کلاس جبراني استاد حياتي فر فيزيک الکتريسيته و مغناطيس از ساعت 8:30 الي 10 در مورخه يکشنبه 94/09/15تشکيل خواهد شد 94/09/08
عدم تشکیل 94/09/08 اسمعيلي کليه دروس کلاس استاد اسمعيلي کليه دروس در مورخه 94/09/08تشکيل نخواهد شد 94/09/05
عدم تشکیل فقط ازساعت 8:30 الي 11:45 94/09/07 خانم جعفرزاده رسم فني (عملي )ورسم فني (تئوري )ازساعت 8:30 الي 10 و 10:15 الي 11:45 کلاس استاد خانم جعفرزاده رسم فني (عملي )ورسم فني (تئوري )ازساعت 8:30 الي 10 و 10:15 الي 11:45 در مورخه فقط ازساعت 8:30 الي 11:45 94/09/07تشکيل نخواهد شد 94/09/05
عدم تشکیل 94/09/09 ابوفتحي کليه دروس کلاس استاد ابوفتحي کليه دروس در مورخه 94/09/09تشکيل نخواهد شد 94/09/03
عدم تشکیل 94/09/10 و 94/09/12سه شنبه وپنجشنبه جواد مجتهدي کليه دروس کلاس استاد جواد مجتهدي کليه دروس در مورخه 94/09/10 و 94/09/12سه شنبه وپنجشنبه تشکيل نخواهد شد 94/09/03
عدم تشکیل 94/09/14 آمينه صحرانورد کليه دروس استاد آمينه صحرانورد در مورخه 94/09/14تشکيل نخواهد شد 1394/09/10 16:30:33
عدم تشکیل 94/9/12 دکتر خان محمدي کليه دروس کلاس استاد دکتر خان محمدي کليه دروس در مورخه 94/9/12تشکيل نخواهد شد 1394/09/10 10:54:11
عدم تشکیل 94/9/12 دکتر جمال نورورزي کليه دروس کلاس استاد دکتر جمال نورورزي کليه دروس در مورخه 94/9/12تشکيل نخواهد شد 1394/09/10 10:53:38
جبراني 94/09/14 ساعت 8:30-10 نجفدخت حقوق مدني7 روز شنبه کلاس جبراني استاد نجفدخت حقوق مدني7 روز شنبه در مورخه 94/09/14 ساعت 8:30-10تشکيل خواهد شد 1394/09/09 16:35:25
جبراني 25/09/94 و 02/10/94 سيدمحمد موسوي کارگاه نقض يابي خودرو از ساعت 10:00 الي 11:45 کلاس جبراني استاد سيدمحمد موسوي کارگاه نقض يابي خودرو از ساعت 10:00 الي 11:45 در مورخه 25/09/94 و 02/10/94تشکيل خواهد شد 1394/09/09 14:39:47
جبراني 24/09/94و 01/10/94 سيدمحمد موسوي کارگاه انتقال قدرت معمولي 2 از ساعت 14:30 الي 16:00 کلاس جبراني استاد سيدمحمد موسوي کارگاه انتقال قدرت معمولي 2 از ساعت 14:30 الي 16:00 در مورخه 24/09/94و 01/10/94تشکيل خواهد شد 1394/09/09 14:31:52
جبراني 24/09/94و 01/10/94 سيدمحمد موسوي مولد قدرت 3 از ساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد سيدمحمد موسوي مولد قدرت 3 از ساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 24/09/94و 01/10/94تشکيل خواهد شد 1394/09/09 14:29:57
جبراني 24/09/94 و 01/10/94 سيدمحمد موسوي کارگاه الکترونيک خودرو از ساعت 8:30 لغايت 10:00 کلاس جبراني استاد سيدمحمد موسوي کارگاه الکترونيک خودرو از ساعت 8:30 لغايت 10:00 در مورخه 24/09/94 و 01/10/94تشکيل خواهد شد 1394/09/09 14:26:53
جبراني 94/09/09ساعت 12:45-17:45 در مجتمع باقرالعلوم کريمي ثاني کاربرد ازمونهاي رواني1 در کلاس 608( ارشد)روز دوشنبه کلاس جبراني استاد کريمي ثاني کاربرد ازمونهاي رواني1 در کلاس 608( ارشد)روز دوشنبه در مورخه 94/09/09ساعت 12:45-17:45 در مجتمع باقرالعلوم تشکيل خواهد شد 1394/09/08 15:32:59
جبراني 94/09/09ساعت 8:30-11:45 روز دوشنبه در مجتمع باقرالعلوم نوري بيات مديريت و تشکيلات در کلاس 503 کلاس جبراني استاد نوري بيات مديريت و تشکيلات در کلاس 503 در مورخه 94/09/09ساعت 8:30-11:45 روز دوشنبه در مجتمع باقرالعلومتشکيل خواهد شد 1394/09/08 15:32:17
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد