يکشنبه ٠٢ آذر ١٣٩٣

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نوع اطلاعیه تاریخ تشکیل استاد روز توضیح تاریخ و زمان_درج
جبراني 93/09/02 ساعت 8:15-13:15 در سايت هنر فشندکي يکشنبه کلاس جبراني استاد فشندکي گرافيک3 در مورخه 93/09/02 ساعت 8:15-13:15 در سايت هنرتشکيل خواهد شد 1393/08/29 11:38:48
جبراني 01/09/93ساعت8:15 -13:15 در سايت هنر2 فشندکي شنبه کلاس جبراني استاد فشندکي گرافيک4 در مورخه 01/09/93ساعت8:15 -13:15 در سايت هنر2 تشکيل خواهد شد 1393/08/28 15:24:35
عدم تشکیل 24/08/93 خانم هاشمي نيا شنبه کليه دروس استاد خانم هاشمي نيا در مورخه 24/08/93تشکيل نخواهد شد 1393/08/24 8:5:42
عدم تشکیل 93/07/03 صفري پنجشنبه کلاس استاد صفري اصول مهندسي 1 در مورخه 93/07/03تشکيل نخواهد شد 1393/08/28 9:38:31
عدم تشکیل 93/07/28 وحيدي مهر چهارشنبه کلاس استاد وحيدي مهر کليه ي دروس در مورخه 93/07/28تشکيل نخواهد شد 1393/08/24 13:22:59
عدم تشکیل 93/08/11 نظرپور(گروه عمران ) يک شنبه کلاس استاد نظرپور(گروه عمران ) کليه ي دروس در مورخه 93/08/11تشکيل نخواهد شد 1393/08/11 9:43:15
عدم تشکیل 93/08/14و93/08/15 پورقاسمي (گروه مکانيک ) چهارشنبه وپنجشنبه کلاس استاد پورقاسمي (گروه مکانيک ) کليه ي دروس در مورخه 93/08/14و93/08/15تشکيل نخواهد شد 1393/08/14 8:46:12
عدم تشکیل 93/08/18 ابوفتحي يک شنبه کلاس استاد ابوفتحي مباني اينترنت ساعت 15:45الي 17:15 درسايت 42 در مورخه 93/08/18تشکيل نخواهد شد 1393/08/18 9:12:57
عدم تشکیل 93/08/19 خانم هاشمي نيا دوشنبه کلاس استاد خانم هاشمي نيا کليه ي دروس در مورخه 93/08/19تشکيل نخواهد شد 1393/08/19 9:3:25
جبراني 93/08/19 بهنام جعفري دوشنبه کلاس جبراني استاد بهنام جعفري زلزله (ازساعت 10الي 12 ) در مورخه 93/08/19تشکيل خواهد شد 1393/08/17 9:13:40
عدم تشکیل 93/08/19 مجيدنژاد دوشنبه کلاس استاد مجيدنژاد کليه ي دروس در مورخه 93/08/19تشکيل نخواهد شد 1393/08/19 9:51:14
عدم تشکیل 93/08/20 مجيدنژاد سه شنبه کلاس استاد مجيدنژاد برنامه سازي کامپيوتر (گروه عمران ازساعت 14الي 15:30 ) در مورخه 93/08/20تشکيل نخواهد شد 1393/08/17 9:25:18
عدم تشکیل 93/08/20 ملک زاده (گروه مکانيک وخودرو ) سه شنبه کلاس استاد ملک زاده (گروه مکانيک وخودرو ) کليه ي دروس در مورخه 93/08/20تشکيل نخواهد شد 1393/08/19 15:45:48
عدم تشکیل 93/08/20 يثربي نيا سه شنبه کلاس استاد يثربي نيا کليه ي دروس در مورخه 93/08/20تشکيل نخواهد شد 1393/08/20 8:0:51
جبراني 93/08/21 خانم مالک چهارشنبه کلاس جبراني استاد خانم مالک بهداشت وسلامت غذا ازساعت 8:15 الي 13:15 ظهر در مورخه 93/08/21تشکيل خواهد شد 1393/08/20 9:59:27
عدم تشکیل 93/08/21و93/08/22 صفري چهارشنبه وپنجشنبه کلاس استاد صفري کليه ي دروس در مورخه 93/08/21و93/08/22تشکيل نخواهد شد 1393/08/19 13:35:58
جبراني 93/08/22 پيرمحمدي پنجشنبه کلاس جبراني استاد پيرمحمدي زمين شناسي پيشرفته (ارشد)ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 93/08/22تشکيل خواهد شد 1393/08/21 8:3:25
جبراني 93/08/22 فرهوش پنجشنبه کلاس جبراني استاد فرهوش ژنتيک حيواني ازساعت 10الي 11:30و11:45الي13:15 در مورخه 93/08/22تشکيل خواهد شد 1393/08/21 8:7:27
جبراني 93/08/22 خانم عظيمي پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم عظيمي انديشه (1)ازساعت 8:15الي 10 در مورخه 93/08/22تشکيل خواهد شد 1393/08/21 9:38:2
جبراني 93/08/22 خانم عظيمي پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم عظيمي انديشه (2)ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 93/08/22تشکيل خواهد شد 1393/08/21 9:40:35
جبراني 93/08/22 خانم عظيمي پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم عظيمي آئين زندگي ازساعت 11:45الي 13:15 در مورخه 93/08/22تشکيل خواهد شد 1393/08/21 9:41:49
جبراني 93/08/22 خانم باقري پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم باقري پاتولوژي ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 93/08/22تشکيل خواهد شد 1393/08/21 9:54:41
جبراني 93/08/22 عشرت خواه پنجشنبه کلاس جبراني استاد عشرت خواه بيوشيمي (1)ازساعت 8:15 الي 15:30 در مورخه 93/08/22تشکيل خواهد شد 1393/08/21 10:0:14
عدم تشکیل 93/08/23 شايق جمعه کلاس استاد شايق کليه ي دروس در مورخه 93/08/23تشکيل نخواهد شد 1393/08/23 9:4:24
عدم تشکیل 93/08/23و93/08/30 شايق جمعه کليه دروس استاد شايق در مورخه 93/08/23و93/08/30تشکيل نخواهد شد 1393/08/16 8:53:46
عدم تشکیل 93/08/24 نقوي (گروه صنايع غذايي ) شنبه کلاس استاد نقوي (گروه صنايع غذايي ) کليه ي دروس در مورخه 93/08/24تشکيل نخواهد شد 1393/08/17 17:44:41
عدم تشکیل 93/08/24 صمدي ديزجي شنبه کلاس استاد صمدي ديزجي کليه ي دروس در مورخه 93/08/24تشکيل نخواهد شد 1393/08/24 9:24:24
جبراني 93/08/24 هاتفي نژاد شنبه کلاس جبراني استاد هاتفي نژاد اصول همه گيرشناسي ازساعت 8:15الي 15:30 در مورخه 93/08/24تشکيل خواهد شد 1393/08/21 8:11:21
جبراني 93/08/25 پارسا يک شنبه کلاس جبراني استاد پارسا مباحث پيشرفته ازساعت 8:15الي 13:15 در مورخه 93/08/25تشکيل خواهد شد 1393/08/24 10:55:4
جبراني 93/08/25 نقوي يک شنبه کلاس جبراني استاد نقوي اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي ازساعت 11:45الي 15:30 در مورخه 93/08/25تشکيل خواهد شد 1393/08/17 17:46:34
جبراني 93/08/25 ابوفتحي يک شنبه کلاس جبراني استاد ابوفتحي مباني اينترنت ساعت 15:45الي 17:15 درسايت 42 در مورخه 93/08/25تشکيل خواهد شد 1393/08/20 10:9:23
جبراني 93/08/25 جلالي يک شنبه(سايت شبکه ) کلاس جبراني استاد جلالي آزمايشگاه نرم افزارگرافيکي ازساعت 14الي 15:30 سايت شبکه در مورخه 93/08/25تشکيل خواهد شد 1393/08/19 9:6:48
عدم تشکیل 93/08/25 خانم مالک يک شنبه کلاس استاد خانم مالک تکنولوژي غلات ساعت 14الي 15:30 در مورخه 93/08/25تشکيل نخواهد شد 1393/08/25 13:12:16
جبراني 93/08/26 ساعت 11:30-8:15 در مجتمع باقرالعلوم حسين زاده دوشنبه کلاس جبراني استاد حسين زاده روانشناسي مديريت در مورخه 93/08/26 ساعت 11:30-8:15 در مجتمع باقرالعلوم تشکيل خواهد شد 1393/08/22 10:0:41
عدم تشکیل 93/08/26و93/08/27 نظرعليلو دوشنبه وسه شنبه کلاس استاد نظرعليلو کليه ي دروس در مورخه 93/08/26و93/08/27تشکيل نخواهد شد 1393/08/25 10:3:48
عدم تشکیل 93/08/27 حسين زاده(روانشناسي باليني) سه شنبه کليه دروس استاد حسين زاده(روانشناسي باليني) در مورخه 93/08/27تشکيل نخواهد شد 1393/08/26 12:0:10
عدم تشکیل 93/08/27 خانم محمديان سه شنبه کلاس استاد خانم محمديان کليه ي دروس در مورخه 93/08/27تشکيل نخواهد شد 1393/08/27 8:9:30
عدم تشکیل 93/08/27 صابري سه شنبه کلاس استاد صابري کليه ي دروس در مورخه 93/08/27تشکيل نخواهد شد 1393/08/27 9:5:6
عدم تشکیل 93/08/27 علي مالک سه شنبه کلاس استاد علي مالک اصول سرپرستي ساعت 8:15الي09:45 در مورخه 93/08/27تشکيل نخواهد شد 1393/08/24 13:46:32
جبراني 93/08/28 هاتفي نژاد چهارشنبه کلاس جبراني استاد هاتفي نژاد بهداشت وسلامت پرندکان ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 93/08/28تشکيل خواهد شد 1393/08/23 9:6:34
جبراني 93/08/28 ساعت 10-15:30 در مجتمع باقرالعلوم فخيمي چهارشنبه کلاس جبراني استاد فخيمي مصاحبه مقدماتي(کلاس توجيهي) در مورخه 93/08/28 ساعت 10-15:30 در مجتمع باقرالعلوم تشکيل خواهد شد 1393/08/18 15:32:14
عدم تشکیل 93/08/29 مويدزاده (گروه صنايع غذايي) پنجشنبه کلاس استاد مويدزاده (گروه صنايع غذايي) کليه ي دروس در مورخه 93/08/29تشکيل نخواهد شد 1393/08/27 12:20:45
عدم تشکیل 93/08/29 فرهوش پنجشنبه کلاس استاد فرهوش کليه ي دروس در مورخه 93/08/29تشکيل نخواهد شد 1393/08/27 12:23:23
جبراني 93/08/29 صفري پنجشنبه کلاس جبراني استاد صفري اصول مهندسي (2)ازساعت 14الي 17:15 در مورخه 93/08/29تشکيل خواهد شد 1393/08/27 12:33:38
جبراني 93/08/29 فرهوش پنجشنبه کلاس جبراني استاد فرهوش ژنتيک حيواني ازساعت 8:15الي 9:45 و10الي 11:30 و11:45 الي 13:15 در مورخه 93/08/29تشکيل خواهد شد 1393/08/21 9:44:19
عدم تشکیل 93/08/29 پيرمحمدي پنجشنبه کلاس استاد پيرمحمدي زمين شناسي پيشرفته (ارشد) در مورخه 93/08/29تشکيل نخواهد شد 1393/08/21 7:56:50
جبراني 93/08/29 در کلاس707ساعت 14-17:15 حسن زاده پنجشنبه کلاس جبراني استاد حسن زاده پژوهش در منابع در مورخه 93/08/29 در کلاس707ساعت 14-17:15 تشکيل خواهد شد 1393/08/24 15:16:24
عدم تشکیل 93/08/30 محدث جمعه کليه دروس استاد محدث در مورخه 93/08/30تشکيل نخواهد شد 1393/08/29 8:31:47
عدم تشکیل 93/08/30 شريفيان (گروه برق ) جمعه کلاس استاد شريفيان (گروه برق ) کليه ي دروس در مورخه 93/08/30تشکيل نخواهد شد 1393/08/28 9:35:34
عدم تشکیل 93/08/30 کر يمي ثاني جمعه کليه دروس استاد کر يمي ثاني در مورخه 93/08/30تشکيل نخواهد شد 1393/08/29 11:37:58
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد