چهارشنبه ١٥ ارديبهشت ١٣٩٥
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 95/03/04 ساعت 11:45-13:45 مالک ماليه عمومي کلاس جبراني استاد مالک ماليه عمومي در مورخه 95/03/04 ساعت 11:45-13:45تشکيل خواهد شد 1395/02/14 4:16:39
عدم تشکیل 95/02/15 فرحي نيا کليه دروس استاد فرحي نيا در مورخه 95/02/15تشکيل نخواهد شد 1395/02/14 3:54:33
عدم تشکیل 95/02/15 رئوفي بتن آرمه 1 ساعت 14الي 15:30 کلاس استاد رئوفي بتن آرمه 1 ساعت 14الي 15:30 در مورخه 95/02/15تشکيل نخواهد شد 1395/02/14 23:35:45
عدم تشکیل 95/02/15 ناهيدي اذر کليه دروس استاد ناهيدي اذر در مورخه 95/02/15 تشکيل نخواهد شد 1395/02/14 2:49:37
عدم تشکیل 95/02/15 سهرابي کليه دروس کلاس استاد سهرابي کليه دروس در مورخه 95/02/15تشکيل نخواهد شد 1395/02/14 2:26:10
عدم تشکیل 95/02/28 حسن عليپور فقط کلاسهاي ساعت 14الي 17:15 کلاس استاد حسن عليپور فقط کلاسهاي ساعت 14الي 17:15 در مورخه 95/02/28تشکيل نخواهد شد 1395/02/14 2:12:13
جبراني 95/2/15 خانم مقبولي تاريخ تحليلي صدر اسلام از ساعت 8/15 تا 9/45 کلاس جبراني استاد خانم مقبولي تاريخ تحليلي صدر اسلام از ساعت 8/15 تا 9/45 در مورخه 95/2/15تشکيل خواهد شد 1395/02/13 22:39:36
جبراني 95/02/15 ستايش الکتروتکنيک صنعتي ساعت 8:15 الي9:45 وميکرو ساعت 10الي 11:30 وکنترل خطي ساعت11:45 الي 13:15 وميکرو 14الي 15:30 کلاس جبراني استاد ستايش الکتروتکنيک صنعتي ساعت 8:15 الي9:45 وميکرو ساعت 10الي 11:30 وکنترل خطي ساعت11:45 الي 13:15 وميکرو 14الي 15:30 در مورخه 95/02/15 تشکيل خواهد شد 1395/02/13 0:25:11
جبراني 95/02/22ساعت 13 باقرزاده ساختمان2(گروه معماري)2 کلاس جبراني استاد باقرزاده ساختمان2(گروه معماري)2 در مورخه 95/02/22ساعت 13 تشکيل خواهد شد 1395/02/12 22:24:27
جبراني 95/02/18 خانم حياتي فر ترموديناميک ازساعت 11:45 الي 13:15 کلاس جبراني استاد خانم حياتي فر ترموديناميک ازساعت 11:45 الي 13:15 در مورخه 95/02/18تشکيل خواهد شد 1395/02/12 1:11:0
عدم تشکیل 95/02/19 فطوره چي کليه دروس استاد فطوره چي در مورخه 95/02/19تشکيل نخواهد شد 1395/02/12 0:3:37
جبراني 95/02/19 فريمند کيا آزمايشگاه هيدروليک ساعت 11:45الي 13:15 وهيدروليک پنوماتيک ساعت 15:45 الي 17:15 کلاس جبراني استاد فريمند کيا آزمايشگاه هيدروليک ساعت 11:45الي 13:15 وهيدروليک پنوماتيک ساعت 15:45 الي 17:15 در مورخه 95/02/19تشکيل خواهد شد 1395/02/12 0:28:32
جبراني 95/03/04 رسولي مديريت وتشکيلات کارگاهي ازساعت 10 الي 17:15 کلاس جبراني استاد رسولي مديريت وتشکيلات کارگاهي ازساعت 10 الي 17:15 در مورخه 95/03/04تشکيل خواهد شد 1395/02/11 0:24:18
عدم تشکیل 95/02/12-95/02/14 صدري ايرج روز يکشنبه وسه شنبه کلاس استاد صدري ايرج روز يکشنبه وسه شنبه در مورخه 95/02/12-95/02/14تشکيل نخواهد شد 1395/02/10 23:31:10
عدم تشکیل 95/02/15 خانم فرهوش کليه دروس کلاس استاد خانم فرهوش کليه دروس در مورخه 95/02/15تشکيل نخواهد شد 1395/02/09 22:51:39
جبراني 95/02/30 فرجي مديريت شبکه هاي مخابرات ازساعت 14الي 17:15 کلاس جبراني استاد فرجي مديريت شبکه هاي مخابرات ازساعت 14الي 17:15 در مورخه 95/02/30تشکيل خواهد شد 1395/02/09 2:8:34
جبراني 95/02/22 خسروشاهي (امتحان ميانترم ) امتحان ميانترم (روشهاي نوين آزمايشگاهي )ساعت 14 الي 15 کلاس جبراني استاد خسروشاهي (امتحان ميانترم ) امتحان ميانترم (روشهاي نوين آزمايشگاهي )ساعت 14 الي 15 در مورخه 95/02/22تشکيل خواهد شد 1395/02/08 4:26:28
عدم تشکیل 95/02/15 نقوي کليه دروس کلاس استاد نقوي کليه دروس در مورخه 95/02/15تشکيل نخواهد شد 1395/02/08 3:57:44
جبراني 95/02/18 هاتفي نژاد بيماريهاي طيور ازساعت 8:15 الي 17:15 کلاس جبراني استاد هاتفي نژاد بيماريهاي طيور ازساعت 8:15 الي 17:15 در مورخه 95/02/18تشکيل خواهد شد 1395/02/07 6:19:23
جبراني 95/02/17 صاحبي مقدمات مديريت آموزش ازساعت 15:45 الي 17:15 کلاس جبراني استاد صاحبي مقدمات مديريت آموزش ازساعت 15:45 الي 17:15 در مورخه 95/02/17تشکيل خواهد شد 1395/02/03 4:17:22
عدم تشکیل 95/02/04 دقيق کليه دروس کلاس استاد دقيق کليه دروس در مورخه 95/02/04تشکيل نخواهد شد 1395/02/03 23:38:50
جبراني 95/02/07 و 95/02/21 خانم صراطي فارسي عمومي ازساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم صراطي فارسي عمومي ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 95/02/07 و 95/02/21تشکيل خواهد شد 1395/01/31 2:49:37
جبراني 95/02/30ساعت 8:15-10 و 15:45-17:15 روز پنجشنبه محدث مسايل يادگيري کلاس جبراني استاد محدث مسايل يادگيري در مورخه 95/02/30ساعت 8:15-10 و 15:45-17:15 روز پنجشنبه تشکيل خواهد شد 1395/01/28 22:53:4
جبراني 95/02/23ساعت 8:15-10 روز پنجشنبه محدث روانشناسي زبان کلاس جبراني استاد محدث روانشناسي زبان در مورخه 95/02/23ساعت 8:15-10 روز پنجشنبه تشکيل خواهد شد 1395/01/28 22:52:5
جبراني 95/02/15 مجيدنژاد پردازش گفتارساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد مجيدنژاد پردازش گفتارساعت 10الي 11:30 در مورخه 95/02/15تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد