جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٣

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نوع اطلاعیه تاریخ تشکیل استاد روز توضیح تاریخ و زمان_درج
جبراني 08/08/93ساعت 8:15-9:45 در مجتمع خياباني شايق پنجشنبه کلاس جبراني استاد شايق ويروس در مورخه 08/08/93ساعت 8:15-9:45 در مجتمع خياباني تشکيل خواهد شد 1393/08/02 13:53:59
عدم تشکیل 93/07/29 رشيدنجفي سه شنبه کليه دروس استاد رشيدنجفي در مورخه 93/07/29تشکيل نخواهد شد 1393/07/28 9:54:51
عدم تشکیل 93/07/29 کاظمي شيشوان(گروه معماري) سه شنبه کليه دروس استاد کاظمي شيشوان(گروه معماري) در مورخه 93/07/29تشکيل نخواهد شد 1393/07/29 9:44:51
عدم تشکیل 93/07/29 مرتضوي(گروه معماري) سه شنبه کليه دروس استاد مرتضوي(گروه معماري) در مورخه 93/07/29تشکيل نخواهد شد 1393/07/29 9:45:35
عدم تشکیل 93/08/02 نوري جمعه کلاس استاد نوري مهندسي پل در مورخه 93/08/02تشکيل نخواهد شد 1393/08/02 13:6:55
عدم تشکیل 93/08/02 کريمي ثاني جمعه کليه دروس استاد کريمي ثاني در مورخه 93/08/02تشکيل نخواهد شد 1393/08/02 13:7:26
جبراني 93/08/03ساعت 14-17:15 در کلاس 604 قاري حيدري شنبه کلاس جبراني استاد قاري حيدري روستا1 در مورخه 93/08/03ساعت 14-17:15 در کلاس 604 تشکيل خواهد شد 1393/07/27 16:42:6
جبراني 93/08/03ساعت8:15-13:15در مجتمع مالکي زماني شنبه کلاس جبراني استاد زماني طراحي با دست ازاد در مورخه 93/08/03ساعت8:15-13:15در مجتمع مالکي تشکيل خواهد شد 1393/07/29 13:45:24
جبراني 93/08/06و93/08/19 ساعت 10-11:30 تحويلدار سه شنبه کلاس جبراني استاد تحويلدار زبان تخصصي(گروه گرافيک) در مورخه 93/08/06و93/08/19 ساعت 10-11:30تشکيل خواهد شد 1393/07/29 9:49:2
عدم تشکیل 93/08/12-11-5-4 سرکار خانم نوري وند يکشنبه ها ودوشنبه ها کليه دروس استاد سرکار خانم نوري وند در مورخه 93/08/12-11-5-4تشکيل نخواهد شد 1393/07/28 13:4:44
عدم تشکیل 93/7/29 خانم جعفر زاده سه شنبه کلاس استاد خانم جعفر زاده رسم فني در مورخه 93/7/29تشکيل نخواهد شد 1393/07/23 10:17:30
جبراني 93/8/2 مرادي شنبه کلاس جبراني استاد مرادي سيستم عامل ساعت 15.45 در مورخه 93/8/2تشکيل خواهد شد 1393/07/27 13:44:42
جبراني 93/8/2 نجفدخت جمعه کلاس جبراني استاد نجفدخت تاريخ تحليلي صدر اسلام در ساعات 8 و 10 در مورخه 93/8/2تشکيل خواهد شد 1393/07/29 10:48:22
جبراني 93/8/2 نجفدخت جمعه کلاس جبراني استاد نجفدخت تارخ امامت ساعت 11.45 و 14 در مورخه 93/8/2تشکيل خواهد شد 1393/07/29 10:49:18
جبراني 93/8/2 شايق جمعه کلاس جبراني استاد شايق باکتري عمومي ساعات 14و 15.45 در مورخه 93/8/2تشکيل خواهد شد 1393/08/01 12:59:0
جبراني 93/8/4 نجفدخت يکشنبه کلاس جبراني استاد نجفدخت تاريخ تحليلي صدر اسلام در ساعات 8 و 10 و 11.45 و 14 کلاس 405 در مورخه 93/8/4تشکيل خواهد شد 1393/07/29 10:47:1
جبراني 93/8/5 خانم تحويلدار دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم تحويلدار زبان خارجه در مورخه 93/8/5تشکيل خواهد شد 1393/07/28 10:12:46
جبراني 93/8/7 خانم مالک چهارشنبه کلاس جبراني استاد خانم مالک تکنولوژي غلات ساعت 8 و 10 و 11.45 در مورخه 93/8/7تشکيل خواهد شد 1393/07/27 13:46:19
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد