جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٣

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نوع اطلاعیه تاریخ تشکیل استاد روز توضیح تاریخ و زمان_درج
عدم تشکیل 13و93/05/12 ملازاده يکشنبه و دوشنبه کلاس استاد ملازاده کليه ي دروس در مورخه 13و93/05/12تشکيل نخواهد شد 1393/05/12 8:57:13
عدم تشکیل 30 و 93/4/29 آقا محمد زاده يکشنبه و دوشنبه کلاس استاد آقا محمد زاده کليه دروس در مورخه 30 و 93/4/29تشکيل نخواهد شد 1393/04/29 10:12:58
عدم تشکیل 93/04/31 نوري بيات سه شنبه کلاس استاد نوري بيات کليه ي دروس در مورخه 93/04/31تشکيل نخواهد شد 1393/04/31 8:15:54
عدم تشکیل 93/05/01 فريمند کيا چهارشنبه کلاس استاد فريمند کيا کليه ي دروس در مورخه 93/05/01تشکيل نخواهد شد 1393/05/01 10:0:26
عدم تشکیل 93/05/04 صفري شنبه کلاس استاد صفري کليه ي دروس در مورخه 93/05/04تشکيل نخواهد شد 1393/05/04 8:7:30
جبراني 93/05/05 جعفرزاده يک شنبه کلاس جبراني استاد جعفرزاده استاتيک ازساعت 11الي 14 در مورخه 93/05/05تشکيل خواهد شد 1393/05/04 11:43:14
عدم تشکیل 93/05/05 علي دقيق يک شنبه کلاس استاد علي دقيق ماشين مخصوص در مورخه 93/05/05تشکيل نخواهد شد 1393/05/04 16:32:18
جبراني 93/05/12 جعفرزاده يک شنبه کلاس جبراني استاد جعفرزاده استاتيک ازساعت 11الي 14 در مورخه 93/05/12تشکيل خواهد شد 1393/05/04 11:44:29
عدم تشکیل 93/05/12 خاني(گروه برق ) يک شنبه کلاس استاد خاني(گروه برق ) کليه ي دروس در مورخه 93/05/12تشکيل نخواهد شد 1393/05/12 13:14:14
عدم تشکیل 93/05/13 داود خاني دوشنبه کلاس استاد داود خاني کليه ي دروس در مورخه 93/05/13تشکيل نخواهد شد 1393/05/13 9:26:38
جبراني 93/05/13 جعفرزاده دوشنبه کلاس جبراني استاد جعفرزاده مقاومت مصالح ازساعت 14الي 17 در مورخه 93/05/13تشکيل خواهد شد 1393/05/04 11:46:44
جبراني 93/05/15 علي دقيق چهارشنبه کلاس جبراني استاد علي دقيق ماشين مخصوص ازساعت 8:15 الي 13:15 در مورخه 93/05/15تشکيل خواهد شد 1393/05/11 14:12:5
جبراني 93/05/15 علي دقيق چهارشنبه کلاس جبراني استاد علي دقيق ماشين (3)ازساعت 14الي 17:15 در مورخه 93/05/15تشکيل خواهد شد 1393/05/11 14:13:50
عدم تشکیل 93/05/15 تحويلدار(گروه زبان انگليسي ) چهارشنبه کلاس استاد تحويلدار(گروه زبان انگليسي ) کليه ي دروس در مورخه 93/05/15تشکيل نخواهد شد 1393/05/15 8:29:14
عدم تشکیل 93/05/15 آهنگرانزابي کلاس استاد آهنگرانزابي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و مشاوره کودک فقط تاساعت 12 ظهر در مورخه 93/05/15تشکيل نخواهد شد 1393/05/15 8:30:57
جبراني 93/05/20 رسولي دوشنبه کلاس جبراني استاد رسولي راه سازي از ساعت8:15 الي 15:30 در مورخه 93/05/20تشکيل خواهد شد 1393/05/14 15:36:21
جبراني 93/05/20 تحويلدار(گروه زبان انگليسي ) دوشنبه کلاس جبراني استاد تحويلدار(گروه زبان انگليسي ) زبان خارجه (رشته ي آموزش ابتدايي)ازساعت 15:45الي17:15 در مورخه 93/05/20تشکيل خواهد شد 1393/05/20 11:47:44
جبراني 93/05/21 تحويلدار(گروه زبان انگليسي ) سه شنبه کلاس جبراني استاد تحويلدار(گروه زبان انگليسي ) زبان عمومي کليه ي رشته ها ازساعت 8:15 الي 9:45 و14الي 15:30 در مورخه 93/05/21تشکيل خواهد شد 1393/05/20 11:51:8
جبراني 93/05/21 فريمند کيا سه شنبه کلاس جبراني استاد فريمند کيا ترموديناميک 2 ازساعت 8:15 الي 17:15 در مورخه 93/05/21تشکيل خواهد شد 1393/05/15 13:23:2
جبراني 93/05/22 نوري بيات چهارشنبه کلاس جبراني استاد نوري بيات روشهاي اجرا (کلاس عملي ) ازساعت 8:15الي 13:15 در مورخه 93/05/22تشکيل خواهد شد 1393/05/14 13:14:10
جبراني 93/05/22 تحويلدار(گروه زبان انگليسي ) چهارشنبه کلاس جبراني استاد تحويلدار(گروه زبان انگليسي ) زبان خارجه (رشته ي آموزش ابتدايي)ازساعت 15:45الي17:15 در مورخه 93/05/22تشکيل خواهد شد 1393/05/20 11:48:57
جبراني 93/05/26 ملازاده يک شنبه کلاس جبراني استاد ملازاده استاتيک ومقاومت مصالح ازساعت 8:15 الي 13:15 در مورخه 93/05/26تشکيل خواهد شد 1393/05/19 11:58:42
جبراني 93/05/26 ملازاده يک شنبه کلاس جبراني استاد ملازاده فيزيک پيش ازساعت 14الي 17:15 در مورخه 93/05/26تشکيل خواهد شد 1393/05/19 12:1:59
جبراني 93/05/27 ملازاده دوشنبه کلاس جبراني استاد ملازاده استاتيک ومقاومت مصالح ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 93/05/27تشکيل خواهد شد 1393/05/19 12:3:51
جبراني 93/05/27 ملازاده دوشنبه کلاس جبراني استاد ملازاده فيزيک پيش ازساعت 14الي 15:30 در مورخه 93/05/27تشکيل خواهد شد 1393/05/19 12:5:17
جبراني 93/05/28 عابدين زاده سه شنبه کلاس جبراني استاد عابدين زاده ماشينهاي الکتريکي2 ازساعت 8:15الي 9:45 در مورخه 93/05/28تشکيل خواهد شد 1393/05/20 11:54:17
جبراني 93/05/28 عابدين زاده سه شنبه کلاس جبراني استاد عابدين زاده مدارهاي الکتريکي 2 ازساعت 10الي 13:15 در مورخه 93/05/28تشکيل خواهد شد 1393/05/20 11:57:9
عدم تشکیل 93/4/30 اناري دوشنبه کلاس استاد اناري کليه دروس در مورخه 93/4/30تشکيل نخواهد شد 1393/04/29 10:11:33
عدم تشکیل هفته آخرترم تابستان خانم جعفرزاده شنبه ويک شنبه وسه شنبه کلاس استاد خانم جعفرزاده کليه ي دروس(به پايان رسيده وتشکيل نخواهد شد ) در مورخه هفته آخرترم تابستان تشکيل نخواهد شد 1393/05/14 13:19:35
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد