شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٣

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


نوع اطلاعیه تاریخ تشکیل استاد روز توضیح تاریخ و زمان_درج
عدم تشکیل 07/12/93 نظر عليلو پنجشنبه کليه دروس استاد نظر عليلو در مورخه 07/12/93تشکيل نخواهد شد 1393/12/06 16:36:42
عدم تشکیل 09/12/93 سهراب سهرابي شنبه کليه دروس استاد سهراب سهرابي در مورخه 09/12/93تشکيل نخواهد شد 1393/12/09 8:8:33
عدم تشکیل 93/12/06 و 93/12/13 سيدزائر(گروه معماري) چهارشنبه ها کليه دروس استاد سيدزائر(گروه معماري) در مورخه 93/12/06 و 93/12/13تشکيل نخواهد شد 1393/12/05 17:11:25
عدم تشکیل 93/12/07 اکبرپور پنجشنبه ساعت 17/15-14 کلاس استاد اکبرپور مباحث پيشرفته در سيستمهاي هوشمند در مورخه 93/12/07تشکيل نخواهد شد 1393/12/06 8:18:30
جبراني 93/12/07 خانم شکرزاده پنجشنبه کلاس جبراني استاد خانم شکرزاده مباحث ويژه ازساعت 8:15 الي 9:45 درسايت 44 در مورخه 93/12/07تشکيل خواهد شد 1393/12/06 17:4:2
عدم تشکیل 93/12/07 تفنگدارزاده پنجشنبه کلاس استاد تفنگدارزاده کليه دروس در مورخه 93/12/07تشکيل نخواهد شد 1393/12/05 8:44:18
جبراني 93/12/07 فرهوش پنجشنبه کلاس جبراني استاد فرهوش آمارواحتمالات صنايع غذايي ازساعت 11:45 الي 13:15 و14الي 15:30 در مورخه 93/12/07تشکيل خواهد شد 1393/12/05 12:34:16
عدم تشکیل 93/12/07 خانم محمديان پنجشنبه کلاس استاد خانم محمديان کليه دروس در مورخه 93/12/07تشکيل نخواهد شد 1393/12/06 18:58:36
عدم تشکیل 93/12/07 رئوفي پنجشنبه ساعت 13/15-11/45 کلاس استاد رئوفي زيان تخصصي در مورخه 93/12/07تشکيل نخواهد شد 1393/12/07 9:48:57
عدم تشکیل 93/12/07 وفائي پور پنجشنبه ساعت 19-17/30 کلاس استاد وفائي پور هيدروديناميک پيشرفته در مورخه 93/12/07تشکيل نخواهد شد 1393/12/07 10:27:56
عدم تشکیل 93/12/07 پارسا پنجشنبه کلاس استاد پارسا کليه ي دروس در مورخه 93/12/07تشکيل نخواهد شد 1393/12/06 11:56:17
جبراني 93/12/08ساعت 10-13:15 در مجتمع خياباني ساسانپور جمعه کلاس جبراني استاد ساسانپور تاريخ و هنرهاي ايران در مورخه 93/12/08ساعت 10-13:15 در مجتمع خياباني تشکيل خواهد شد 1393/12/07 17:27:29
جبراني 93/12/09 کرمي شنبه کلاس جبراني استاد کرمي فارماکولوژي (2)ازساعت8:15الي 11:30 درکلاس 103 در مورخه 93/12/09تشکيل خواهد شد 1393/12/08 12:9:11
عدم تشکیل 93/12/09 خانم زماني شنبه کلاس استاد خانم زماني کليه ي دروس در مورخه 93/12/09تشکيل نخواهد شد 1393/12/09 11:54:48
عدم تشکیل 93/12/09 ديوخار شنبه کليه دروس استاد ديوخار در مورخه 93/12/09تشکيل نخواهد شد 1393/12/09 12:13:58
عدم تشکیل 93/12/09 نجارکريمي شنبه کلاس استاد نجارکريمي کليه ي دروس در مورخه 93/12/09تشکيل نخواهد شد 1393/11/30 9:38:30
جبراني 93/12/09 ديانت شنبه کلاس جبراني استاد ديانت کالبدمقايسه اي (2)ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 93/12/09تشکيل خواهد شد 1393/12/03 13:42:19
عدم تشکیل 93/12/10 هاديپور يک شنبه کلاس استاد هاديپور کليه ي دروس در مورخه 93/12/10تشکيل نخواهد شد 1393/12/09 14:27:6
جبراني 93/12/10ساعت 15:45-17:15 در مجتمع باقرالعلوم کريمي ثاني يکشنبه کلاس جبراني استاد کريمي ثاني روانسنجي در مورخه 93/12/10ساعت 15:45-17:15 در مجتمع باقرالعلوم تشکيل خواهد شد 1393/12/03 15:3:40
عدم تشکیل 93/12/11 وحيد فتاحي سرند دوشنبه کليه دروس استاد وحيد فتاحي سرند در مورخه 93/12/11تشکيل نخواهد شد 1393/12/04 15:47:46
عدم تشکیل 93/12/11 خانم جعفرزاده دوشنبه کلاس استاد خانم جعفرزاده کليه دروس در مورخه 93/12/11تشکيل نخواهد شد 1393/12/04 17:5:9
جبراني 93/12/11 خانم شکرزاده دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم شکرزاده مباحث ويژه ازساعت 14الي 15:30 درسايت 43 در مورخه 93/12/11تشکيل خواهد شد 1393/12/06 17:6:6
جبراني 93/12/11ساعت 10-13:15 در مجتمع باقرالعلوم ظروفي دوشنبه کلاس جبراني استاد ظروفي آماراستنباطي در مورخه 93/12/11ساعت 10-13:15 در مجتمع باقرالعلوم تشکيل خواهد شد 1393/12/05 13:35:5
جبراني 93/12/11ساعت 14-17:15 در مجتمع باقرالعلوم ظروفي دوشنبه کلاس جبراني استاد ظروفي روانشناسي اجتماعي در مورخه 93/12/11ساعت 14-17:15 در مجتمع باقرالعلوم تشکيل خواهد شد 1393/12/05 15:32:27
جبراني 93/12/11ساعت 8:15-9:45 در مجتمع باقرالعلوم ظروفي دوشنبه کلاس جبراني استاد ظروفي مددکاري اجتماعي در مورخه 93/12/11ساعت 8:15-9:45 در مجتمع باقرالعلوم تشکيل خواهد شد 1393/12/05 13:33:25
عدم تشکیل 93/12/12 فرهوش سه شنبه کلاس استاد فرهوش آمارواحتمالات در مورخه 93/12/12تشکيل نخواهد شد 1393/12/06 11:36:23
عدم تشکیل 93/12/14 خانم پوررضا (گروه صنايع غذايي) پنجشنبه کلاس استاد خانم پوررضا (گروه صنايع غذايي) کليه ي دروس در مورخه 93/12/14تشکيل نخواهد شد 1393/12/07 13:11:2
جبراني 93/12/14 بيضا پنجشنبه کلاس جبراني استاد بيضا کنترل توان راکتيوازساعت 14الي 15:30 در مورخه 93/12/14تشکيل خواهد شد 1393/12/08 15:13:38
جبراني 93/12/15 نجارکريمي جمعه کلاس جبراني استاد نجارکريمي برنامه نويسي کامپيوتر(عمران )ازساعت 8:15 الي17:15 در مورخه 93/12/15تشکيل خواهد شد 1393/11/30 9:41:28
جبراني 93/12/16 تاتاري شنبه کلاس جبراني استاد تاتاري بررسي سيستمهاي قدرت (1)ازساعت 15:45 الي 17:15 در مورخه 93/12/16تشکيل خواهد شد 1393/12/09 17:26:10
جبراني 93/12/17 کرمي يک شنبه کلاس جبراني استاد کرمي فارماکولوژي (2)ازساعت8:15 الي 11:30 درکلاس 202 در مورخه 93/12/17تشکيل خواهد شد 1393/12/09 17:24:40
جبراني 93/12/20 نجارکريمي چهارشنبه کلاس جبراني استاد نجارکريمي سيستم توزيع شده ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 93/12/20تشکيل خواهد شد 1393/11/30 9:46:20
عدم تشکیل 93/12/9 علوي زاده شنبه کلاس استاد علوي زاده کليه دروس در مورخه 93/12/9تشکيل نخواهد شد 1393/12/02 17:35:48
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد