يکشنبه ٠٨ شهريور ١٣٩٤
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 و  يا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني روز امتحان مهندس نوري بيات تحويل پروِِِِژه درس مهندسي پل و روشهاي اجرا کلاس جبراني استاد مهندس نوري بيات تحويل پروِِِِژه درس مهندسي پل و روشهاي اجرا در مورخه روز امتحانتشکيل خواهد شد 1394/05/31 11:14:52
جبراني 94/05/27ساعت11:45-13:15 صحرانورد تربيت بدني1 کلاس جبراني استاد صحرانورد تربيت بدني1 در مورخه 94/05/27ساعت11:45-13:15تشکيل خواهد شد 1394/05/26 14:30:34
جبراني 94/05/28 آقاي موسي عليپور اصول محاسبات شيمي صنعتي از ساعت 11/45 تا 13/15 کلاس جبراني استاد آقاي موسي عليپور اصول محاسبات شيمي صنعتي از ساعت 11/45 تا 13/15 در مورخه 94/05/28تشکيل خواهد شد 1394/05/25 12:4:7
جبراني 94/05/28 آقاي موسي عليپور شيمي فيزيک 2 از ساعت 8/15 تا 11/30 کلاس جبراني استاد آقاي موسي عليپور شيمي فيزيک 2 از ساعت 8/15 تا 11/30 در مورخه 94/05/28تشکيل خواهد شد 1394/05/25 12:3:26
جبراني 94/05/26ساعت 10-15:30 بهشتي بيماريهاي توليد مثل کلاس جبراني استاد بهشتي بيماريهاي توليد مثل در مورخه 94/05/26ساعت 10-15:30تشکيل خواهد شد 1394/05/24 9:9:1
جبراني 94/05/25 دکتر کرمي زبان تخصصي 1 از ساعت 8/15 تا 11/30 کلاس جبراني استاد دکتر کرمي زبان تخصصي 1 از ساعت 8/15 تا 11/30 در مورخه 94/05/25تشکيل خواهد شد 1394/05/24 11:28:53
جبراني 94/05/25 دکتر چوبفروش آزمايشگاه شيمي فيزيک از ساعت 14 تا 17/15 کلاس جبراني استاد دکتر چوبفروش آزمايشگاه شيمي فيزيک از ساعت 14 تا 17/15 در مورخه 94/05/25تشکيل خواهد شد 1394/05/24 11:24:8
جبراني 94/05/25 دکتر چوبفروش شيمي فيزيک از ساعت 8/15 تا 13/15 کلاس جبراني استاد دکتر چوبفروش شيمي فيزيک از ساعت 8/15 تا 13/15 در مورخه 94/05/25تشکيل خواهد شد 1394/05/24 11:24:45
جبراني 94/05/0594/05/12و94/05/19و94/05/26 ابوفتحي شبکه هاي کامپيوتري (2) کلاس جبراني استاد ابوفتحي شبکه هاي کامپيوتري (2) در مورخه 94/05/0594/05/12و94/05/19و94/05/26تشکيل خواهد شد 1394/05/19 17:7:21
جبراني 94/05/25 خانم احمدي طراحي خطوط انتقال از ساعت 14 تا 17/15 کلاس جبراني استاد خانم احمدي طراحي خطوط انتقال از ساعت 14 تا 17/15 در مورخه 94/05/25تشکيل خواهد شد 1394/05/19 17:5:25
جبراني 94/05/25ساعت 8:15-17:15 شيرين نوري وند مقدمات2 کلاس جبراني استاد شيرين نوري وند مقدمات2 در مورخه 94/05/25ساعت 8:15-17:15تشکيل خواهد شد 1394/05/17 15:50:24
جبراني 94/05/29 دکتر فرزان سيستمهاي توزيع از ساعت 8/15 تا 11/30 و 17/30 تا 19 کلاس جبراني استاد دکتر فرزان سيستمهاي توزيع از ساعت 8/15 تا 11/30 و 17/30 تا 19 در مورخه 94/05/29تشکيل خواهد شد 1394/05/14 18:36:36
جبراني 94/05/28 دکتر فرزان از ساعت 8/15 تا 13/15 مباحث ويژه کلاس جبراني استاد دکتر فرزان از ساعت 8/15 تا 13/15 مباحث ويژه در مورخه 94/05/28تشکيل خواهد شد 1394/05/14 18:25:47
جبراني 94/05/27 ثباتي مخابرات (1) ازساعت 8:15 الي 9:45 و10الي 11:30 کلاس جبراني استاد ثباتي مخابرات (1) ازساعت 8:15 الي 9:45 و10الي 11:30 در مورخه 94/05/27تشکيل خواهد شد  
جبراني 94/05/26 صاحبي آشنايي بادفاع مقدس ازساعت 11:45 الي 15:30 کلاس جبراني استاد صاحبي آشنايي بادفاع مقدس ازساعت 11:45 الي 15:30 در مورخه 94/05/26تشکيل خواهد شد  
جبراني 94/05/26 بهشتي جنين شناسي ازساعت 8:15 الي 09:45 کلاس جبراني استاد بهشتي جنين شناسي ازساعت 8:15 الي 09:45 در مورخه 94/05/26تشکيل خواهد شد  
جبراني 94/05/26 امامي مهندسي پي ازساعت 8:15 الي 17:15 کلاس جبراني استاد امامي مهندسي پي ازساعت 8:15 الي 17:15 در مورخه 94/05/26تشکيل خواهد شد  
جبراني 94/05/29 امامي ديناميک خاک ازساعت 8:15الي 13:15 کلاس جبراني استاد امامي ديناميک خاک ازساعت 8:15الي 13:15 در مورخه 94/05/29تشکيل خواهد شد  
جبراني 94/05/29 خانم ستارپور آشنايي با معماري اسلامي ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم ستارپور آشنايي با معماري اسلامي ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 94/05/29تشکيل خواهد شد  
جبراني 94/05/25 ملازاده فيزيک (1)ازساعت 8:15 الي 9:45 و 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد ملازاده فيزيک (1)ازساعت 8:15 الي 9:45 و 10الي 11:30 در مورخه 94/05/25تشکيل خواهد شد  
جبراني 94/05/28 اناري مهندسي نرم افزار (2) ازساعت 11:45 الي 13:15 و14 الي 15:30 کلاس جبراني استاد اناري مهندسي نرم افزار (2) ازساعت 11:45 الي 13:15 و14 الي 15:30 در مورخه 94/05/28تشکيل خواهد شد  
عدم تشکیل 94/05/27 سماعي کليه ي دروس کلاس استاد سماعي کليه ي دروس در مورخه 94/05/27تشکيل نخواهد شد  
جبراني 94/05/29ساعت 14-17:15 پورجبار انقلاب اسلامي کلاس جبراني استاد پورجبار انقلاب اسلامي در مورخه 94/05/29ساعت 14-17:15تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد