.

كسي كه عبادت هاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين مصلحت را به سويش فرو خواهد فرستاد . حضرت زهرا سلام الله عليها **** دانايي توانايي به بار مي آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان مي سازد . حکيم فردوسي خردمند**** در روز قیامت چیزی سنگین تر از خوش اخلاقی در ترازوی اعمال بنده نیست. پیامبر اکرم (ص) **** ـ قالَ (صلى الله علیه وآله): مَنْ مَشى إلى مَسْجِد مِنْ مَساجِدِ اللّهِ، فَلَهُ بِکُّلِ خُطْوَه خَطاها حَتّى یَرْجِعَ إلى مَنْزِلِهِ، عَشْرُ حَسَنات، وَ مَحى عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئات، وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجات.([2]) فرمود: هر کس قدمى به سوى یکى از مساجد خداوند بردارد، براى هر قدم ثواب ده حسنه مى باشد تا برگردد به منزل خود، و ده خطا از لغزش هایش پاک مى شود، همچنین در پیشگاه خداوند ده درجه ترفیع مى یابد.***** اخبار دانشگاه آزاد اسلامی شبستر را در تلگرام دنبال کنید ROIAUSHAB@ ****
دوشنبه ٠٧ تير ١٣٩٥

دسترسی آسان

سامانه فیش حقوقیی راهنمای ایجاد سرویس VPN دسترسی به  کتابخانه دیجیتال  

شته های مصوب دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر از طرف مرکز آزمون

لازم به توضیح میباشد که برخی رشته های کاردانی و کارشناسی در اکثر واحد های دانشگاهی قطع مقطع شده و قبل از ثبت نام در مرکز ازمون لطفا با مسئول ثبت نام واحد دانشگاهی در خصوص رشته انتخابی مشورت نمایئد. 

نام واحد : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

درجه واحد: بسیار بزرگ الف(در شرف جامع)

                                                        رشته های موجود در واحد دانشگاهی - مرتب شده براساس مقطع تحصیلی

ردیف

عنوان محل تحصيل

عنوان رشته و کد سازمان

عنوان مقطع

گروه عمده تحصیلی

1

واحد شبستر

10538-ايمني شناسي دامپزشكي

دكتراي تخصصي

گروه دامپزشکي

2

واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

دكتراي تخصصي

گروه علوم انساني

3

واحد شبستر

21103-تاريخ

دكتراي تخصصي

گروه علوم انساني

4

واحد شبستر

21115-تاريخ - تاريخ ايران بعد از اسلام

دكتراي تخصصي

گروه علوم انساني

5

واحد شبستر

30112-رياضي - جبر

دكتراي تخصصي

گروه علوم پايه

6

واحد شبستر

30113-رياضي - آناليز

دكتراي تخصصي

گروه علوم پايه

7

واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

دكتراي تخصصي

گروه برق و مکانيک

8

واحد شبستر

50103- مهندسي كشاورزي-علوم دامي-تغذيه دام

دكتراي تخصصي

گروه کشاورزي

9

واحد شبستر

50335-تغذيه دام

دكتراي تخصصي

گروه کشاورزي

10

واحد شبستر

10501-دامپزشكي

دكتراي حرفه اي

گروه دامپزشکي

11

واحد شبستر

10515-فيزيولوژي دامپزشكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه دامپزشکي

12

واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه دامپزشکي

13

واحد شبستر

20634-تحقيقات آموزشي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

14

واحد شبستر

20702-روانشناسي تربيتي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

15

واحد شبستر

20712-روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

16

واحد شبستر

20837-معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خانواده

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه معارف اسلامي

17

واحد شبستر

20840-حقوق مالي - اقتصادي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه معارف اسلامي

18

واحد شبستر

20927-اقتصاد اسلامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه معارف اسلامي

19

واحد شبستر

21103-تاريخ

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

20

واحد شبستر

21108-تاريخ - تاريخ ايران باستان

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

21

واحد شبستر

21118-تاريخ -تاريخ عمومي جهان

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

22

واحد شبستر

21120-تاريخ -تاريخ ايران اسلامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

23

واحد شبستر

21126-ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

24

واحد شبستر

21254-مديريت بازرگاني- بازاريابي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

25

واحد شبستر

21301-حسابداري

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

26

واحد شبستر

21435-فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

27

واحد شبستر

21603-مشاوره و راهنمايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

28

واحد شبستر

30101-رياضي - رياضي محض

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

29

واحد شبستر

30106-رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

30

واحد شبستر

30109-رياضي - رياضي كاربردي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

31

واحد شبستر

30115-رياضي كاربردي ـ آناليز عددي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

32

واحد شبستر

30117-علوم كامپيوتر

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

33

واحد شبستر

30120-رياضي كاربردي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

34

واحد شبستر

30121-رياضي محض-جبر

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

35

واحد شبستر

30122-رياضي محض-آناليز

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

36

واحد شبستر

30223-فيزيك - هسته اي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

37

واحد شبستر

30314-شيمي -شيمي آلي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم پايه

38

واحد شبستر

40111-مهندسي پزشكي - بيوالكتريك

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

39

واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

40

واحد شبستر

40180-مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

41

واحد شبستر

40181-مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

42

واحد شبستر

40182-مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

43

واحد شبستر

40183-مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

44

واحد شبستر

40392-مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

45

واحد شبستر

40409-سازه

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

46

واحد شبستر

40426-مهندسي عمران - مهندسي زلزله

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

47

واحد شبستر

40444-مهندسي عمران- ژئوتكنيك

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

48

واحد شبستر

40485-مهندسي عمران -مهندسي سازه

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه عمران

49

واحد شبستر

40632-مهندسي مكاترونيك

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

50

واحد شبستر

40672-مهندسي مكاترونيك گرايش اتوماتيك و كنترل توليد

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

51

واحد شبستر

40673-مهندسي مكاترونيك گرايش طراحي رباتها و سيستمهاي مكاترونيكي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

52

واحد شبستر

40674-مهندسي مكاترونيك گرايش ارتباطات جنبي انسان-ماشين-كامپيوتر

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

53

واحد شبستر

41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

54

واحد شبستر

41010-مهندسي فناوري اطلاعات - شبكه هاي كامپيوتري

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

55

واحد شبستر

41025-مهندسي فناوري اطلاعات - طراحي و توليد نرم افزار

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

56

واحد شبستر

50102-مهندسي كشاورزي - علوم دامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

57

واحد شبستر

50322-مهندسي كشاورزي- بيوتكنولوژي كشاورزي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

58

واحد شبستر

50364-مهندسي كشاورزي -پرورش و مديريت توليد طيور

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

59

واحد شبستر

50366-مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

60

واحد شبستر

50367-مهندسي كشاورزي-علوم دامي گرايش اصلاح نژاددام

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

61

واحد شبستر

50368-مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش فيزيولوژي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

62

واحد شبستر

50373-مهندسي كشاورزي-مهندسي فضاي سبز گرايش گياهان زينتي در منظر

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

63

واحد شبستر

50386-مهندسي كشاورزي - علوم دامي - فيزيولوژي دام

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

64

واحد شبستر

50401-مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

65

واحد شبستر

50415-علوم و مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

66

واحد شبستر

50416-علوم و مهندسي صنايع غذايي - علوم مواد غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

67

واحد شبستر

50417-علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

68

واحد شبستر

50418-علوم و مهندسي صنايع غذايي - زيست فناوري مواد غذايي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

69

واحد شبستر

50548-مهندسي منابع طبيعي - مهندسي جنگل

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

70

واحد شبستر

50551-پرورش و مديريت توليد طيور

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه کشاورزي

71

واحد شبستر

60137-تاريخ هنر ايران باستان

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

72

واحد شبستر

60154-تاريخ هنر ايران اسلامي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

73

واحد شبستر

60167-تاريخ هنر جهان اسلام

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

74

واحد شبستر

60202-مهندسي معماري

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه هنر و معماري

75

واحد شبستر

60220-معماري داخلي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه هنر و معماري

76

واحد شبستر

822-تاريخ

كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه علوم انساني

77

واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

78

واحد شبستر

20311-زبان وادبيات انگليسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

79

واحد شبستر

20312-آموزش زبان انگليسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

80

واحد شبستر

20407-الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي

كارشناسي پيوسته

گروه معارف اسلامي

81

واحد شبستر

20410-فلسفه و حكمت اسلامي

كارشناسي پيوسته

گروه معارف اسلامي

82

واحد شبستر

20604-مديريت وبرنامه ريزي آموزشي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

83

واحد شبستر

20632-علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

84

واحد شبستر

20706-روانشناسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

85

واحد شبستر

20711-روانشناسي-روانشناسي كودكان استثنايي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

86

واحد شبستر

20713-روانشناسي - روانشناسي باليني

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

87

واحد شبستر

20714-روانشناسي - روانشناسي عمومي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

88

واحد شبستر

20803-حقوق

كارشناسي پيوسته

گروه معارف اسلامي

89

واحد شبستر

21103-تاريخ

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

90

واحد شبستر

21104-دبيري تاريخ

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

91

واحد شبستر

21117-ايران شناسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

92

واحد شبستر

21207-مديريت بازرگاني

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

93

واحد شبستر

21211-مديريت صنعتي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

94

واحد شبستر

21230-مديريت امور بانكي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

95

واحد شبستر

21301-حسابداري

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

96

واحد شبستر

21612-راهنمايي و مشاوره

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

97

واحد شبستر

30101-رياضي - رياضي محض

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

98

واحد شبستر

30109-رياضي - رياضي كاربردي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

99

واحد شبستر

30117-علوم كامپيوتر

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

100

واحد شبستر

30119-رياضي محض

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

101

واحد شبستر

30123-رياضيات و كاربردها

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

102

واحد شبستر

30201-فيزيك

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

103

واحد شبستر

30202-فيزيك كاربردي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

104

واحد شبستر

30216-فيزيك - اتمي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

105

واحد شبستر

30218-فيزيك - حالت جامد

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

106

واحد شبستر

30223-فيزيك - هسته اي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

107

واحد شبستر

30226-فيزيك - هواشناسي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

108

واحد شبستر

30303-شيمي- كاربردي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

109

واحد شبستر

40101-مهندسي برق- الكترونيك

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

110

واحد شبستر

40111-مهندسي پزشكي - بيوالكتريك

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

111

واحد شبستر

40119-مهندسي برق

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

112

واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

113

واحد شبستر

40201-مهندسي شيمي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

114

واحد شبستر

40214-مهندسي شيمي - صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

115

واحد شبستر

40256-مهندسي شيمي - مهندسي صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

116

واحد شبستر

40324-مهندسي خط و سازه هاي ريلي

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

117

واحد شبستر

40401-مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

118

واحد شبستر

40402-مهندسي عمران -آب

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

119

واحد شبستر

40409-سازه

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

120

واحد شبستر

40443-مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

121

واحد شبستر

40457-مهندسي عمران-خاك

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

122

واحد شبستر

40458-مهندسي عمران -راه

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

123

واحد شبستر

40471-مهندسي عمران - سازه

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

124

واحد شبستر

40479-مهندسي عمران - نقشه برداري

كارشناسي پيوسته

گروه عمران

125

واحد شبستر

40675-مهندسي مكانيك

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

126

واحد شبستر

40730-مهندسي پزشكي-بيومتريال

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

127

واحد شبستر

40743-مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

128

واحد شبستر

41001-مهندسي كامپيوتر- سخت افزار

كارشناسي پيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

129

واحد شبستر

41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي پيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

130

واحد شبستر

41009-مهندسي فناوري اطلاعات

كارشناسي پيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

131

واحد شبستر

41016-مهندسي رباتيك

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

132

واحد شبستر

41018-علوم كامپيوتر

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

133

واحد شبستر

41033-مهندسي كامپيوتر - فناوري اطلاعات

كارشناسي پيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

134

واحد شبستر

41202-مهندسي هسته اي

كارشناسي پيوسته

گروه علوم پايه

135

واحد شبستر

41207-مهندسي پرتو پزشكي

كارشناسي پيوسته

گروه برق و مکانيک

136

واحد شبستر

50102-مهندسي كشاورزي - علوم دامي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

137

واحد شبستر

50323-مهندسي فضاي سبز

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

138

واحد شبستر

50401-مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

139

واحد شبستر

50413-مهندسي مواد و طراحي صنايع غذائي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

140

واحد شبستر

50422-علوم و مهندسي صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

141

واحد شبستر

50507-شيلات

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

142

واحد شبستر

50559-مهندسي منابع طبيعي - شيلات

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

143

واحد شبستر

50560-مهندسي منابع طبيعي - شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

144

واحد شبستر

50564-مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

145

واحد شبستر

50565-مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

146

واحد شبستر

519-مهندسي كشاورزي - علوم دامي

كارشناسي پيوسته

گروه کشاورزي

147

واحد شبستر

60116-ارتباط تصويري- ارتباط تصويري

كارشناسي پيوسته

گروه هنر و معماري

148

واحد شبستر

60202-مهندسي معماري

كارشناسي پيوسته

گروه هنر و معماري

149

واحد شبستر

60205-مهندسي شهرسازي

كارشناسي پيوسته

گروه هنر و معماري

150

واحد شبستر

822-تاريخ

كارشناسي پيوسته

گروه علوم انساني

151

واحد شبستر

912-نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي پيوسته

 

152

واحد شبستر

10503-بهداشت مواد غذايي

كارشناسي ناپيوسته

گروه کشاورزي

153

واحد شبستر

10523-بهداشت و بازرسي گوشت

كارشناسي ناپيوسته

گروه کشاورزي

154

واحد شبستر

10602-علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

كارشناسي ناپيوسته

گروه دامپزشکي

155

واحد شبستر

20101-زبان وادبيات فارسي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

156

واحد شبستر

20104-تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

157

واحد شبستر

20312-آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

158

واحد شبستر

20601-آموزش ابتدايي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

159

واحد شبستر

20622-علوم تربيتي - آموزش و پرورش ابتدائي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

160

واحد شبستر

20627-آموزش و پرورش ابتدايي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

161

واحد شبستر

21403-تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

162

واحد شبستر

268-آموزش ابتدايي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم انساني

163

واحد شبستر

30102-رياضي - دبيري رياضي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم پايه

164

واحد شبستر

30111-آموزش رياضي

كارشناسي ناپيوسته

گروه علوم پايه

165

واحد شبستر

40123-مهندسي برق ـ قدرت

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

166

واحد شبستر

40134-مهندسي تكنولوژي الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

167

واحد شبستر

40135-مهندسي تكنولوژي برق- شبكه هاي انتقال و توزيع

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

168

واحد شبستر

40137-مهندسي تكنولوژي كنترل - ابزار دقيق

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

169

واحد شبستر

40143-مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

170

واحد شبستر

40401-مهندسي عمران

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

171

واحد شبستر

40442-علمي كاربردي ساختمان

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

172

واحد شبستر

40463-مهندسي تكنولوژي ساختمان

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

173

واحد شبستر

40467-مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

174

واحد شبستر

40468-مهندسي تكنولوژي عمران- آب و فاضلاب

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

175

واحد شبستر

40469-مهندسي تكنولوژي نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

176

واحد شبستر

40470-مهندسي تكنولوژي معماري

كارشناسي ناپيوسته

گروه هنر و معماري

177

واحد شبستر

40474-مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

178

واحد شبستر

40476-مهندسي تكنولوژي عمران- نگهداري و بهره برداري سد و شبكه

كارشناسي ناپيوسته

گروه عمران

179

واحد شبستر

40657-مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

180

واحد شبستر

40658-مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

181

واحد شبستر

40660-مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد-قالبسازي

كارشناسي ناپيوسته

گروه برق و مکانيک

182

واحد شبستر

41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

183

واحد شبستر

41013-مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک

184

واحد شبستر

41019-مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

گروه کامپيوتر و رباتيک